Banner 1

Aktualności

Przeciw sprzedaży alkoholu nieletnim

Mając na uwadze dobro mieszkańców Gminy Skawina oraz wyniki przeprowadzonego w październiku i listopadzie 2017r. szkolenia – badania tzw. „Tajemniczy Klient” w wybranych punktach sprzedaży napojów alkoholowych, Urząd Miasta i Gminy  w Skawinie przystąpił do  kampanii edukacyjno-informacyjnej „Masz wpływy – wybierz marzenia nie ryzyko”  finansowanej ze środków Narodowego Programu Zdrowia, organizowanej przez Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem akcji jest zwrócenie społeczeństwu uwagi na absolutny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim. Autorzy kampanii zachęcają też do reakcji świadków zdarzeń, w których zakaz ten nie jest przestrzegany.

Jak informuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, około 20 procent młodzieży między 15 a 18 rokiem życia nadużywa alkoholu, co wpływa destrukcyjnie na ich edukację a także zwiększa ryzyko obniżenia zdolności funkcjonowania na rynku pracy. Dodatkowo osoby z tej grupy wiekowej cechuje wysokie ryzyko zaburzeń zachowania, konfliktów z prawem oraz przyszłego uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Kampania na temat zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia adresowana jest do wszystkich sprzedawców napojów alkoholowych. Kluczowym elementem kampanii jest dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych do możliwie największej liczby punktów sprzedaży.

W związku z uczestnictwem w w/w kampanii edukacyjno-informacyjnej Gmina Skawina otrzymała pakiety materiałów edukacyjnych, a każdy z nich zawiera:

  • plakat do wywieszenia w sklepie, który przypomina o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz konieczności weryfikacji wieku młodych klientów poprzez sprawdzanie dowodów osobistych;
  • naklejkę dla sprzedawcy do umieszczenia przy kasie, która przypomina o konieczności sprawdzenia dokumentu potwierdzającego wiek osób młodo wyglądających;
  • naklejkę przeznaczoną do wyeksponowania blisko kasy, ale od strony kupującego przypominająca o obowiązku ukazania dowodu osobistego przy zakupie alkoholu
  • ulotkę edukacyjną dla sprzedawcy z podstawowymi treściami edukacyjnymi, przypominającymi o wieku i informującymi o konsekwencjach związanych ze sprzedażą alkoholu osobom nieletnim.

Materiały edukacyjne za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w  Skawinie oraz Straży Miejskiej w Skawinie zostaną przekazane właścicielom sklepów, z prośbą o ich ekspozycję.

Równocześnie w środkach masowego przekazu prowadzona jest kampania medialna, która ma zwrócić uwagę na problem sprzedaży napojów wysokoprocentowych osobom poniżej 18 roku życia i zachęcenie świadków takich sytuacji do reagowania. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w Polsce obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim, sprzedawcy są zobligowani do weryfikacji wieku osób wyglądających młodo – potencjalni klienci powinni okazać dowód osobisty przy zakupie alkoholu.

Dodatkowo zorganizowane będzie szkolenie dla właścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych.

sprzedaz alkoholuliczysiewiek320171229IMG_0001_uulotka bbbb87c828055ad81647718307d111f4bdc0ff4fplakat

Małgorzata Kopeć | środa, 14 lutego 2018, 14:18
drukuj