Aktualności

Raport „Diagnozy problemów uzależnień w gminie Skawina” przeprowadzonej w 2022 r.

Prezentujemy Raport z „Diagnozy problemów uzależnień w gminie Skawina” przeprowadzonej w 2022 r. na terenie gminy. 

Celem badania było zdiagnozowanie problemów uzależnień w społeczności lokalnej gminy Skawina. Materiał uzyskany z badań stanowi cenne źródło informacji i służy do opisu skali zjawisk, a także klasyfikacji postaw wobec problemów poruszanych w diagnozie. Stanowi istotne odniesienie do planowanych i realizowanych programów profilaktyki w sferze promocji zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

 

Małgorzata Kopeć | środa, 14 grudnia 2022, 12:32
drukuj