Banner 2

Aktualności

Reklama, marketing związane z alkoholem – aspekty prawne

W związku z realizowaną na terenie gminy Skawina kampanią „Ogranicz Dostępność Alkoholu”, której celem jest ograniczenie dostępności alkoholu oraz zapobieganie nielegalnej promocji i reklamy napojów alkoholowych na ternie gminy, poniżej publikujemy informacje nt. „Reklamy i marketingu związanego z alkoholem”. Materiały zostały opracowane przez organizatorów kampanii i zawierają uwzględniające aspekty prawne dotyczące omawianych zagadnień. 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem, w szczególności sprzedawców napojów alkoholowych, właścicieli sklepów, punktów gastronomicznych. 

Materiał dostępny jest na stronie internetowej kampanii  www.ograniczdostepnosc.pl oraz do pobrania w załącznikach oraz  TUTAJ.

Działania marketingowe budują popyt na określone dobra. Reklama napojów alkoholowych prowadzi do zwiększenia jego konsumpcji. Co istotne, na ekspozycję alkoholu najbardziej narażone są dzieci. Wyniki badań jednoznacznie pokazują, że ekspozycja na reklamy alkoholu znacząco zwiększa ryzyko picia alkoholu przez małoletnich.

W przypadku reklam telewizyjnych, których odbiorcą była młodzież, prawdopodobieństwo picia konkretnych marek napojów alkoholowych było aż pięciokrotnie większe, niż w przypadku młodzieży, która nie widziała reklam. Szczególnie silny i negatywny efekt, w postaci zwiększonego picia alkoholu oraz upijania się w młodszym wieku, wywierają na młodzież reklamy telewizyjne, w których pojawia się motyw imprezy. Jest on powszechnie stosowany w emitowanych spotach. Warto w tym miejscu przypomnieć, że motyw imprezy jest jednym z najczęściej pojawiających się „chwytów” w reklamach piwa w polskiej telewizji.
Wszechobecna reklama napojów alkoholowych w przestrzeni publicznej – w prasie, Internecie, telewizji, radiu – powoduje, że dzieci są narażone na jej ekspozycję. Badania przeprowadzone w szkołach podstawowych w Anglii i Szkocji wśród 10- i 11-latków wykazały, że doskonale orientują się oni w markach piw; mają większą wiedzę na ten temat niż w przypadku marek lodów, ciastek czy chipsów.
Warte podkreślenia jest, że rozwój technologii informacyjnej spowodował, że producenci alkoholu przesunęli działania reklamowe do Internetu. Wnioski z systematycznego przeglądu 47 badań nad wpływem marketingu alkoholu w Internecie potwierdzają jego wpływ na poziom konsumpcji alkoholu.

Źródło: www.ograniczdostepnosc.pl

Małgorzata Kopeć | piątek, 25 czerwca 2021, 12:22
drukuj