Banner 5

Aktualności

Ruszyła „Grupa Psychoedukacyjna dla Osób Uwikłanych w Przemoc”

W dniu 9 marca br. ruszyła „Grupa Psychoedukacyjna dla Osób Uwikłanych w Przemoc”, która trwać będzie do dnia 15 grudnia 2018r. Spotkania grupy odbywają się w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

ADRESACI PROGRAMU:

Grupa psychoedukacyjna / I część/ i rozwojowa/ II część/adresowana jest do dorosłych osób mieszkających  i przebywających na terenie Skawiny doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób współuzależnionych od partnera.  Warunkiem kwalifikacji do grupy będzie diagnoza – brak przeciwwskazań  osobowościowych do terapii grupowej.

Druga część grupy będzie poświęcona  rozwojowi, gdzie  zajmiemy się głownie własnym rozwojem.   Odkryjemy źródła naszej wewnętrznej siły i mocy oraz pozbędziemy się naszego wewnętrznego krytyka. Wspólnie opracujemy wskazówki do dalszej pracy nad budowaniem pewności siebie. Będziemy przyglądać się sobie i naszym relacją ze światem nie tylko na warsztatach, ale również realizując indywidualną pracę domową,  których efekty omówimy na kolejnym spotkaniu. Nauczymy się jak wyznaczyć realne cele  jak również być konsekwentną i wytrwałą w działaniu.

CELE:

Cel główny

 • rozpoznanie sytuacji ODP(Osoba doświadczająca Pomocy), zdefiniowanie problemu,
 • podejmowanie działań w kierunku zatrzymania przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych,
 • odkrycie  źródła  wewnętrznej siły i mocy.

Cel szczegółowy

 • zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, przynależności, akceptacji i  samorealizacji,
 • uświadomienie, że przemoc jest przestępstwem i można się przed nią skutecznie bronić, jakie zjawiska towarzyszą przemocy w rodzinie i w jaki sposób konstruktywnie wykorzystać tę wiedzę,
 • odbudowanie sił obronnych organizmu, praca nad emocjami i błędnymi przekonaniami,
 • zapewnienie wsparcia, akceptacji,
 • mity  dotyczące stereotypowego myślenia na temat zjawiska przemocy,
 • nabycie wiedzy o typowych zachowaniach i metodach oddziaływania OSP,
 • poznanie skutków psychologicznych i społecznych doznawania przemocy w rodzinie,
 •  wzrost samoświadomości,
 • zdobycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z przemocą,
 • zwiększenie świadomości na temat negatywnego wpływu przemocy domowej na rodzinę,
 • rozwiązanie trudności wychowawczych z dziećmi, które są ofiarami i/lub świadkami przemocy w rodzinie,
 • motywowanie do podjęcia własnej inicjatywy,
 • nauka zdobywania umiejętności niezbędnych do niezależnego życia,
 • odbudowanie poczucia własnej wartości,
 • rozpoznanie schematów myślowych dotyczące rodziny, roli kobiety i mężczyzny,
 •  psychoedukacja dotycząca cyklu przemocy, mechanizmy stosowania przemocy,
 • zdobycie wiedzy  o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • rozumienie psychologicznych i społecznych skutków doznawanej przemocy,
 • nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i kreatywnego myślenia,
 • nauka rozpoznawania u siebie oznak stresu,
 • kształtowanie umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom stresu,
 • pomoc  w psychologicznym uniezależnieniu się od OSP  by rozpocząć samodzielne życie,
 • nauka umiejętności asertywnego zachowania się,
 • konsekwencje wzrastania w rodzinie dysfunkcyjnej,
 • rozpoznanie i praca na posiadanych zasobach, wykorzystanie własnego potencjału,
 • rozpoznanie współuzależnienia w relacji rodzinnej,
 • trening komunikacji  interpersonalnej,
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,
 • praktyka samoświadomości,
 • przełamywanie blokujących schematów myślowych,
 • zmniejszenie doświadczanego niepokoju i lęku, za pomocą technik relaksacyjnych między innymi Jacobsa i Schulza,
 •  nabycie praktycznych umiejętności wyrażania i przeżywania złości.

 Długotrwałe efekty udziału w dwóch częściach grupy

 • zrozumienie samej siebie, poznanie swoich mocnych stron,
 • zrozumienie jak żyć bardziej świadomie i aktywnie,
 • nabranie dystansu do otaczającego świata,
 • zaakceptowanie „deficytów”,
 • odbudowa pozytywnego obrazu siebie,
 • odkrycie i wzmocnienie samooceny,
 • uzyskanie zmian we wszystkich obszarach funkcjonowania życia,
 • zwiększenie świadomości praw osobistych,
 • wypracowanie skutecznego porozumiewania się z ludźmi,
 • rozwinięcie umiejętności wsłuchania się w swoje potrzeby,
 • inwestycja w siebie i swój rozwój,
 • zwiększanie swojej asertywności w relacjach społecznych.

FORMY PRACY:

 • wykłady, edukacja,
 • praca w grupach,
 • praca indywidualna,
 • praca domowa,
 • psychoedukacja,
 • techniki relaksacyjne,
 • projekcja filmu,
 • trening asertywności,
 • analiza własnych ograniczeń,
 • konsultacje indywidualne.

GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA:

 • prowadzona jest przez Panią Iwonę Annę Wiśniewską – Dyrektora Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą, seksuologa klinicznego, psychoterapeutę, superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, biegłego sądowego, certyfikowanego specjalistę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jak i w zakresie pomocy ofiarom przemocy, mediatora, wykładowcę,  od wielu lat współpracującą z Gminą Skawina.
 • jest grupą, w której mogą uczestniczyć dorosłe osoby  zamieszkujące na terenie gminy Skawina. Oferta skierowana jest do osób, które doświadczają przemocy w rodzinie oraz te, które podjęły działania, aby rozpocząć nowy etap w życiu.
 • składa się z części I – psychoedukacyjnej i II – rozwojowej. Spotkania odbywać się będą  cyklicznie raz w tygodniu, w każdy piątek   w Centrum wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17,  od dnia 9 marca i trwać będą do 14 grudnia 2018r. – 27 spotkań ( z wakacyjną przerwą od 9 czerwca do 13 września 2018r.)
 • ma charakter grupy otwartej, może się rozrastać w ciągu czasu jej działalności o innych członków, jednakże każdą nową osobę przed przystąpieniem do grupy psychoedukacyjnej zapraszamy na indywidualne spotkanie z osobą prowadzącą, która kwalifikuje osoby do grupy.

 HARMONORGRAM SPOTKAŃ

09.03.2018r.  do godz. 16.15-19.15

16.03.2018r.  do godz. 16.15-19.15

23.03.2018r.  do godz. 16.15-19.15

26.03.2018r.  do godz. 16.15-19.15

06.04.2018r.  do godz. 16.15-19.15

13.04.2018r.  do godz. 16.15-19.15

20.04.2018r.  do godz. 16.15-19.15

27.04.2018r.  do godz. 15.00-16.00 – konsultacje indywidualne

27.04.2018r.  do godz. 16.15-19.15

07.05.2018r.  do godz. 16.15-19.15

18.05.2018r.  do godz. 16.15-19.15

25.05.2018r.  do godz. 16.15-19.15

08.06.2018r.  do godz. 16.15-19.15

 09.06.2018r. do 13.09.2018r – wakacyjna przerwa

14.09.2018r.  do godz. 16.15-19.15

21.09.2018r.  do godz. 16.15-19.15

28.09.2018r.  do godz. 16.15-19.15

05.10.2018r.  do godz. 16.15-19.15

12.10.2018r.  do godz. 16.15-19.15

19.10.2018r.  do godz. 16.15-19.15

26.10.2018r.  do godz. 16.15-19.15

09.11.2018r.  do godz. 15.00-16.00 – konsultacje indywidualne

09.11.2018r.  do godz. 16.15-19.15

16.11.2018r.  do godz. 16.15-19.15

23.11.2018r.  do godz. 16.15-19.15

30.11.2018r.  do godz. 16.15-19.15

07.12.2018r.  do godz. 16.15-19.15

14.12.2018r.  do godz. 16.15-19.15

Osoby biorące udział w spotkaniach muszą być pełnoletnie.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

Spotkania będą się odbywać w małym gronie, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. regularne spotkania umożliwiają głębszy kontakt i intensywną osobistą pracę.

Więcej informacji na temat grupy oraz zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie 12 276 34 10 lub osobiście w Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie w godz. 10.00 do 20.00.

Jeśli doświadczasz przemocy,
chcesz zmienić swoje życie, uwierzyć we własne siły,
wyjść z izolacji, dać sobie pomóc?

Ta grupa jest dla Ciebie!!

Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Maria Żyła | wtorek, 20 marca 2018, 12:42
drukuj