Aktualności

Samochód kampanijny „No Promil No Problem” w Skawinie!

Zgodnie z programem kampanii No PROMIL NO PROBLEM dniu 31 lipca br. w godzinach przedpołudniowych samochód kampanijny No PROMIL NO PROBLEM zawitał w Skawinie wraz z bezpromilową ekipą w składzie: Pan Janusz Magielski przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” i 3 wolontariuszy.

Bezpromilowy samochód przejechał ulicami naszego miasta. Z głośników samochodu słychać było GŁOS informujący o celach kampanii i zachęcający do angażowania się w ratowanie ludzi przed więzieniem, kalectwem, śmiercią. GŁOS informował również o możliwości podpisania deklaracji odpowiedzialnego pasażera/świadka, którą mieszkańcy Skawiny i okolic mogli podpisać podczas krótkiego happeningu zorganizowanego przez bezpromilową ekipę na placu targowym w Skawinie.

Podczas krótkiej wizyty w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie organizatorzy kampanii przekazali na ręce Małgorzaty Kopeć Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii materiały towarzyszące akcji, które zostaną wykorzystane podczas dalszych działań w ramach przedsięwzięcia.

DEKLARACJĘ ODPOWIEDZIALNEGO PASAŻERA/ŚWIADKA

można podpisać również  TUTAJ

CWR_baner_3000x1000mm_NoPromil_v04

Więcej o kampanii w Gminie Skawina:

Nietrzeźwi kierowcy stanowią w Polsce jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo dla kierowcy, pasażerów i dla innych użytkowników dróg, po których jedzie nietrzeźwy kierowca. Co roku policja zatrzymuje tysiące „pijanych za kółkiem”. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców” zostało uwzględnione w katalogu zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Skawina na rok 2014.

Realizując powyższe zadanie Gmina Skawina, przyłączyła się do akcji „Trzeźwa Małopolska NO PROMIL – NO PROBLEM”, organizowanej przez Konsorcjum organizacji pozarządowych stowarzyszenia „Solny Gwarek”, Rozwoju Gminy Zielonki, Probacja oraz Instytut Rozwoju Społecznego.

Głównym celem projektu jest: zwiększenie aktywnego udziału młodych obywateli przy wsparciu nauczycieli i samorządów w rozwiązywaniu problemów społeczności na poziomie lokalnym i regionalnym. Projekt promuje włączanie się dzieci, młodzieży i dorosłych obywateli we współpracy z samorządami, w przeciwdziałanie zachowaniom stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego poprzez szkolenia obywatelskie, organizacje inicjatyw obywatelskich, takich jak marsze, debaty, kontrole obywatelskie. Działania podejmowane w projekcie nastawione są na rozwój postaw obywatelskich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promowanie mody na podejmowanie obywatelskich interwencji wobec osób łamiących prawo.

Projekt, który potrwa do 30 września 2014r. realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek w Wieliczce przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Realizatorem tej jakże potrzebnej akcji na terenie Gminy Skawina jest Urząd Miasta i Gminy w Skawinie poprzez Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie a koordynatorem kampanii Małgorzata Kopeć Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii.

Placówki oświatowe, które do tej pory wzięły udział w projekcie to: Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 2 i Nr 4 w Skawinie, Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach, Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach, Szkoła Podstawowa w Rzozowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krzęcinie, Zespół Placówek Oświatowych w Kopance, Zespół Szkól Publicznych w Radziszowie, Gimnazjum Nr 2 w Skawinie, Liceum Ogólnokształcące w Skawinie, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, Szkoła Podstawowa w Pozowicach.

W ramach kampanii na terenie Gminy Skawina przeprowadzone zostały: zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w oparciu o przekazane scenariusze, spotkania  z rodzicami, konkurs na transparent tematyczny i konkurs NO PROMIL NO PROBLEM, imprezy środowiskowe – w tym pikniki rodzinne i turnieje rodzin, przygotowano również tablice tematyczne dot. kampanii. Urozmaiceniem zajęć i imprez oraz wzbogaceniem ich o cenny przekaz profilaktyczny i treści profilaktyczne były ćwiczenia z wykorzystaniem alkogogli Fatal Vision, które symulują wpływ alkoholu na zachowanie człowieka.

Podjęcie działań na terenie szkół poprzedziły warsztaty szkoleniowe w dniu 16 kwietnia br. w Wieliczce, w których wzięło udział 11 szkolnych koordynatorów z placówek oświatowych z Gminy Skawina.

Kolejnym krokiem poprzedzającym działania w ramach akcji, było spotkanie w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie w dniu 28 kwietnia br. w Centrum Wspierania Rodziny Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii ze szkolnymi koordynatorami kampanii, podczas którego omówiono propozycje działań w ramach akcji na terenie szkół i Gminy Skawina.

Ponadto w dniu 9 czerwca br. wCentrum Wspierania Rodziny w Skawinie odbyły się „Szkolenia dla liderów młodzieżowych”, w których uczestniczyło 54 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Skawina biorących udział w kampanii. Celem warsztatów było uczynienie z uczestników zajęć entuzjastów kampanii No promil – No Problem.  W trakcie spotkań uczniowie zapoznali się z założeniami kampanii, wzięli udział w zajęciach integrujących grupę, podczas których zwrócono uwagę na emocje (pokazano, że ludzie mogą przeżywać podobne emocje, ale różnie się pod ich wpływem zachowywać. Od liderów oczekuje się, że będą potrafili pokazać innym, że da się nad emocjami zapanować, aby nie krzywdzić innych. Podkreślano, że uczestnicy zostali wybrani, jako Ci, którzy są postrzegani, jako szczególnie aktywni w swoich szkołach). Ponadto zwrócono uwagę na wartości, przyjaźń i odpowiedzialność, dokonywanie wyborów.

Starsi uczniowie zapoznali się z filmem „Dagmara” autorstwa Włodzimierza Czwartosza, redaktora TVP3 Kraków, który opowiada o tragicznym wypadku, w wyniku którego zginęła młoda dziewczyna, potrącona śmiertelnie przez swojego kolegę, kierującego pojazdem pod wpływem alkoholu. Uczestnicy spotkań zastanawiali się nad tym: co można zrobić lub co sami mogą zrobić, aby było, jak najmniej pijanych kierowców, co można zrobić, aby powstrzymać pijanego kierowcę. W odgrywanych scenkach uczestnicy ćwiczyli jak powstrzymać np. ojca/wujka/cioci/znajomego rodziny/obcego), który wsiada do samochodu po wypiciu alkoholu. Ostatnim punktem spotkania była prezentacja deklaracji odpowiedzialnego pasażera.

Na wrzesień 2014r. zaplanowano zorganizowanie happeningu i marszu do miejsca, w którym kilka lat temu zginął gimnazjalista śmiertelnie potrącony przez nietrzeźwego kierowcę.

Działania prowadzone w ramach kampanii NO PROMIL NO PROBLEM wpisują się w założenia kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę” realizowanej w Polsce na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Warto podkreślić, że na stronie internetowej Centrum Wspierania Rodziny publikowane są informacje o działaniach Gminy Skawina w ramach kampanii. Na tejże stronie oraz na  oficjalnym fanpage’u Gminy Skawina na portalu Facebook w ramach edukacji publicznej zamieszczono tekst motywujący do reagowania ze wskazówkami „Jak powstrzymać pijanego kierowcę”. List TUTAJ.

Na stronie internetowej Centrum Wspierania Rodziny można podpisać deklarację odpowiedzialnego pasażera/świadka link TUTAJ.

Wsparciem działań jest specjalnie przygotowany baner reklamowy promujący kampanię, który towarzyszy działaniom Gminy w ramach akcji oraz współpraca z Radiem WAWA i informacja na antenie radia o kampanii i działaniach Gminy.

Zmiany w postawach i zachowaniach społecznych mogą dokonać się tylko wówczas, gdy będą promowane i wspierane działaniami prowadzonymi w społecznościach lokalnych, dlatego serdecznie dziękujemy szkołom za podjęcie współpracy i włączenie się w tę ważną społecznie kampanię.

 

CWR_baner_3000x1000mm_NoPromil_v04

 

Małgorzata Kopeć | czwartek, 31 lipca 2014, 13:28
drukuj