Banner 3

Aktualności

Schemat procedury kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Skawina

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 roku poz. 162 z późn. zm.) organ kontroli zamieszcza na Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej ogólny schemat procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Podstawa prawna kontroli:

  • 18 ust.8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
    w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 1119).
  • 45-64. Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2021 roku poz. 162 z późn. zm.)

PROCEDRURA PROWADZENIA KONTROLI:

Procedura prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaż na terenie gminy Skawina została określona w Zarządzeniu nr 100.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Skawina oraz określenia sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej i wprowadzenia schematu procedury kontroli – link do Zarządzenia TUTAJ

SCHEMAT OGÓLNY PROCEDURY KONTROLI

Schemat ogólny procedury kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych został określony w Zarządzeniu nr 100.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Skawina oraz określenia sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej i wprowadzenia schematu procedury kontroli – link do Zarządzenia TUTAJ 

HARMONOGRAM PLANOWANYCH KONTROLI

Harmonogram planowanych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Skawina w 2022 roku TUTAJ.   

 

Małgorzata Kopeć | piątek, 8 lipca 2022, 12:34
drukuj