Banner 5

Aktualności

Spektakl profilaktyczny”PRZERWANY MECZ”

W dniu 29 marca 2012r. uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skawinie wzięli udział w spektaklu profilaktycznym pt ”Przerwany mecz” realizowanym przez Teatr Profilaktyczny i. Marka Kotańskiego w Krakowie przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Program dotyczył przemocy w rodzinie i przemocy wśród młodzieży. W spektaklu opowiadającym o kilku intensywnych dniach z życia młodych bohaterów, poruszono między innymi problem stosunku rodziców do swoich dzieci, nieumiejętności radzenia sobie przez dorosłych w sytuacjach stresowych, co często przekłada się na podobne zachowania młodych ludzi względem siebie.

 

Tematy profilaktyczne poruszane w spektaklu, to: przemoc i agresja rówieśnicza w szkole-a radzenie sobie z nią, nieprzewidywane skutki palenia papierosów i picia alkoholu, młodzież zmanipulowana i zastraszona przez rówieśników, bezradność, „niewidzialność”- a sposób na odważne stawienie czoła problemom.

 

Autorzy spektaklu, mając na uwadze przybliżenie i przekazanie czytelnych treści profilaktycznych, postanowili nawiązać bezpośredni kontakt z młodzieżą na widowni stosując interaktywne techniki artystyczne. W trakcie spektaklu okazuje się, że bohaterami są również widzowie, że biorą oni bezpośredni udział w spektaklu, że mogą się samodzielnie wypowiedzieć na temat poruszonego problemu.

 

Spektakl został poprzedzony prelekcją przeprowadzoną przez pedagoga, a po jego zakończeniu uczniowie mieli okazję podzielić się wrażeniami oraz uzupełnić swoją wiedzę na temat prezentowanych w przedstawieniu zagrożeń oraz sposobów ich unikania.

 

Udział uczniów w spektaklu jest elementem działań zaplanowanych w Szkolnym Programie Profilaktyki.

 

Profesjonalny warsztat pracy aktorów Teatru im. Marka Kotańskiego w Krakowie oraz przekazane scenariusze do dalszej pracy z uczniami stanowią dużą pomoc i wsparcie w prowadzeniu działań profilaktycznych w szkole.

 

Maria Żyła | wtorek, 10 kwietnia 2012, 11:58
drukuj