Banner 4

Aktualności

Spotkania profilaktyczne dla młodzieży

W dniach 4 i 9 stycznia 2012r. w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie, we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie i Centrum Wspierania Rodziny zrealizowano warsztaty mające na celu profilaktykę sięgania po substancje psychoaktywne.

 

 

 

 

Program w szczególności miał za zadanie:

  • opanowanie umiejętności identyfikacji ryzyka, co ma sprawić, że młodzi ludzie w sposób odpowiedzialny podejdą do substancji psychoaktywnych.
  • spełnić role chroniące a odkrycie faktu używania substancji powinno skutkować odpowiednim działaniem zaradczym wraz ze wzbudzeniem motywacji do zmian.
  • ułatwić dotarcie do placówek pomocowych oferujących niskoprogową pomoc.

Warsztaty, w których łącznie brało udział 153 uczniów przeprowadzone były w  5 grupach przez specjalistę terapii uzależnień – pracownika Małopolskiego Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

 

W trakcie zajęć realizator zachęcał młodzież do zastanowienia się nad kwestią używania substancji, konfrontował osoby „po eksperymentach” z własnymi ograniczeniami i ich wpływem na zachowanie, dostarczał informacji na temat substancji, efektów działania i ryzyka. Motywował do zmiany postaw i zachowania, informował na temat możliwych form pomocy.

 

Warsztaty, które zrealizowano w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zostały wysoko ocenione zarówno przez pedagoga jak i młodzież w nich uczestniczącą.

 

 

 

 

Małgorzata Kopeć | czwartek, 9 lutego 2012, 11:51
drukuj