Aktualności

Spotkanie os. niepełnosprawnych w CWR w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy” – projekt INTEGRACJA

17 sierpnia 2011r. w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. ks. J. Popiełuszki 17 odbył się nabór osób do projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II”. W spotkaniu z pracownikami Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji uczestniczyło kilka osób.

 

Uczestniczący w spotkaniu doradcy zawodowi i psycholog przeprowadzili szczegółową prezentację projektu udzielili indywidualnych konsultacji z zakresu poradnictwa zawodowego oraz konsultacji psychologicznych. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się jakimi ścieżkami najlepiej dotrzeć do pracodawców, jak przygotować dokumenty aplikacyjne oraz określić predyspozycje zawodowe.

 

Osoby zakwalifikowane do projektu SPI (kryterium: posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym z tytułu dysfunkcji narządu ruchu (05-R) i nie pozostawanie w zatrudnieniu), wezmą udział w jego kolejnym etapie, tj. w spotkaniach   mających na celu podjęcie dalszych działań zmierzających do podjęcia zatrudnienia oraz udostępnienia ofert pracy przez agencję pośrednictwa pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.   Uczestników spotkań SPI dowozić będzie do Krakowa na warsztaty swoim środkiem transportu dostosowanym do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na warsztatach uczestnicy nabędą umiejętności pisania CV oraz kontaktów z ludźmi zdrowymi i rozmów z pracodawcami. W ramach projektu istnieje również możliwość skorzystania z poradnictwa prawnego oraz konsultacji ze specjalistami takimi jak m.in. rehabilitant, lekarz specjalista, stylista. Wszystkie formy wsparcia oferowane        w ramach projektu są bezpłatne.

 

Osoby, które zgłosiły się na spotkanie, ale nie kwalifikowały się do projektu, mogły uzyskać różne pomocne informacje zarówno ze strony przedstawicieli SPI jak i pracowników Centrum Wspierania Rodziny oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie, którzy również uczestniczyli w spotkaniu.

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać przez kontakt ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji  – Centrum Integracja w Krakowie, ul. Piłsudskiego 6  – pod numerem telefonu 12 424 04 30.

 

Źródło: Profilaktyka uzależnień

 

Galeria:

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:55
drukuj