Aktualności

Spotkanie Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym w Krakowie

11 października 2011r. w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie  Powiatowym w Krakowie:  Urszula Stochel –V-ce Starosta, Grażyna Wójcik, Stanisława Szczepaniak, Brat Piotr Maślanka, Grażyna Tajs – Zielińska.

Gminę Skawina reprezentowały: Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii oraz Maria Żyła pracownik Centrum Wspierania Rodziny.

Celem spotkania było zapoznanie się z pracą i funkcjonowaniem Centrum Wspierania Rodziny.

W trakcie spotkania Małgorzata Kopeć przedsatwiła prezentację multimedialną dotyczacą działalności placówki. Dzielono się spostrzeżeniami, jakie poczyniono w od momentu uruchomienia CWR.

Przedstawiono gościom zakres problemów, jakimi są dotknięci klienci CWR i jaką formę pomocy można im zaproponować.

 

Strony wyraziły gotowość współpracy, w wielu istotnych obszarach.

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:56
drukuj