Banner 3

Aktualności

Spotkanie z prof. Mariuszem Jędrzejko za nami!

Wielu z nas żyje w napięciu, pośpiechu i rutynie. Mało czasu poświęcamy na obserwowanie zmian zachodzących w dzieciach. Wielokrotnie niestety dajemy się uwieść poglądowi, że pozwalając im na wszystko unikniemy buntu młodzieńczego. Trudno czasem pozostać dojrzałym dorosłym i reagować mądrze na wyzwania nastolatka, ale… takie jest zadanie rodzica, czy też nauczyciela.

Jest dziś wiele palących problemów wychowawczych, które są nową rzeczywistością naszych czasów. Wśród nich wymienić można choćby stosowanie przez młodzież środków zmieniających świadomość (leków, dopalaczy), cyberprzemoc, ryzykowne zachowania seksualne. W sytuacji powszechnego upadku autorytetów oraz degradacji wartości rodziny jako naturalnego środowiska dojrzewania fizycznego emocjonalnego duchowego i społecznego młodych ludzi, w sytuacji powszechnej pogoni za posiadaniem kosztem kontaktu z dziećmi pozostaje jedynie profilaktyka nakierowana na rodzinę, czyli zadanie dla różnych instytucji jak również szkolnych psychologów, pedagogów i wychowawców.

 

W poszukiwaniu możliwie najskuteczniejszych metod i form oddziaływania profilaktycznego a także w celu upowszechniania aktualnej wiedzy na temat zagrożeń wychowawczych zorganizowano kolejne spotkanie edukacyjno-profilaktyczne dla dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów, psychologów, wychowawców, kuratorów społecznych, funkcjonariuszy policji i straży miejskiej oraz rodziców, dziadków i opiekunów dzieci.

 

Spotkanie pt. „Nowe uzależnienia i zaburzenia wychowawcze – nasze dzieci w wielkiej sieci”, zorganizowane było Pałacyku Sokół w Skawinie przy ul. A. Mickiewicza 7 przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Skawinie, Gimnazjum nr 1 w Skawinie oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie.

 

Projekt, który stanowi element projektu Skawiński Tydzień Profilaktyki „Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień” realizujący cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii , był kontynuacją poruszanego już wcześniej tematu eksperymentów młodzieży z legalnymi środkami pobudzającymi, dopalaczami i lekami.

 

Zgromadzonych gości powitał Adam Najder Burmistrz Miasta i Gminy Skawina. Uczestnicy spotkania zatrzymali się nad ważnymi i trudnymi tematami dotyczącymi współczesnych problemów w wychowaniu dzieci i młodzieży w ciągle zmieniającym się wręcz pędzącym naprzód świecie.

Spotkanie zostało przeprowadzone przez Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień skupiające się wokół inicjatyw profilaktyczno-resocjalizacyjnych podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży.

 

Pierwszy z wykładów poświęcony został zagadnieniu etiologii współczesnych zaburzeń wychowawczych dzieci i młodzieży, poruszył tematykę modelowania relacji dzieci w perspektywie pojawienia się nowych zagrożeń m.innymi multimediów. Prowadzący uzasadniał również głoszoną przez siebie tezę powrotu do konserwatyzmu wychowawczego. Tematykę tę przybliżył zgromadzonym prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko – socjolog i pedagog specjalizujący się w problematyce uzależnień w szerokim ujęciu subkultur młodzieżowych. Mgr Agnieszka Taper zaprezentowała przegląd niewłaściwych dla dzieci i młodzieży, w tym agresywnych gier komputerowych oraz przeanalizowała ich wpływ na wzrost poziomu agresji wśród dzieci i młodzieży.

 

O aktualności poruszanej problematyki a nade wszystko o wysokim poziomie przekazywanej wiedzy świadczyć mogła pełna sala do ostatnich chwil spotkania, spontaniczne, żywe reakcje na poruszane tematy oraz pozytywne opinie słuchaczy.

 

Aby umożliwić rodzicom udział w spotkaniu, organizatorzy przygotowali zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci w wieku od 2 do 8 lat. Zajęcia prowadzone były w trakcie wykładów w kawiarni Pałacyku Sokół przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie. Warsztaty realizowane były między innymi w oparciu o wydany w ramach Skawińskiego Tygodnia Profilaktyki tomik bajek terapeutycznych „Bajkowa niania – bajki pomagajki”.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Małgorzata Kopeć | środa, 21 grudnia 2011, 15:34
drukuj