Aktualności

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za nami!

Gmina Skawina realizuje projekt pn. „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy”– edycja II finansowany z dotacji budżetu państwa w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na rok 2022, a przygotowany przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Centrum Wspierania Rodziny oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie.  

Głównym założeniem projektu jest: wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami/instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie oraz wzrost świadomości mieszkańców (w tym cudzoziemców) na temat zjawiska występowania i skutków stosowania przemocy w rodzinie.

W ramach działania „Rozwój i wzmocnienie działalności zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych” w ostatnich dniach września 2022 r. w Centrum Wspierania Rodziny odbyły się szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji komunikacyjnych Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w pracy z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy oraz osób doświadczających przemocy.

Tematyka szkolenia zorganizowanego w dniu 29 września br. dotyczyła „Komunikacji interpersonalnej w pracy z osoba doświadczająca przemocy z uwzględnieniem różnic kulturowych. Z kolei tematyka szkolenia, które odbyło się w dniu 30 września dotyczyła „Podejścia skoncentrowanego na rozwiązywaniach nowatorską metodą pracy z osobami uwikłanymi w przemoc domową”.

Potrzeba realizacji szkoleń wynikała między innymi z przeprowadzonej w 2021 roku diagnozy lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadzonej na terenie gminy w ramach projektu „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy” .

W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele: placówek oświatowych, Komisariatu Policji w Skawinie, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie, Centrum Zdrowia Psychicznego w Skawinie, placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez Stowarzyszenie SIEMACHA.

Realizatorem szkoleń było: Centrum Metodyczno – Szkoleniowe BOSSTON reprezentowane przez Beatę Dąbrowską – psychologa, socjologa, pracownika socjalnego, psychoterapeutę, certyfikowanego superwizora pracy socjalnej, superwizora Wideotreningu Komunikacji, wykładowcę uniwersyteckiego – Uniwersytet Jagielloński (Instytut Psychologii, Instytut Socjologii), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Humanitas. Prelegenta, moderatora i uczestnika kilkudziesięciu konferencji krajowych i zagranicznych. Członka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Stowarzyszenia Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej.

Szkolenie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Uczestniczy szkolenia wysoko ocenili przebieg szkolenia i sposób przekazania informacji przez prowadzącego.

 

 

Małgorzata Kopeć | piątek, 14 października 2022, 19:34
drukuj