Banner 1

Aktualności

Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 22 marca 2012r. w Centrum Wspierania Rodziny odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szkolenie Zespołu.

Szkolenie, które zorganizowane było przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie prowadziła Pani Agnieszka Ścigaj, z wykształcenia socjolog, od 15 lat pracujący w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej, ekspert i doradca w zakresie ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego. Wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i trener organizacji pozarządowych i pracowników instytucji Integracji Społecznej  – obecnie kierownik Zakładu Aktywizacji Zawodowej OGNIWO dla osób niepełnosprawnych oraz wiceprezes pierwszej w Polsce spółdzielni socjalnej założonej przez dwa podmioty prawne – „OPOKA”.

Celem warsztatów przekazanie wiedzy i umiejętności członków Zespołu służących podniesieniu efektywności pracy interdyscyplinarnej przeciw przemocy w rodzinie’. Podczas spotkania poruszono między innymi następujące zagadnienia: diagnoza sytuacji i organizacji pracy zespołu interdyscyplinarnego, aktywizacja instytucji pomocowych do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, budowa potencjału współpracy interdyscyplinarnej w gminie, narzędzia pracy zespołu.

 

 

 

 

Małgorzata Kopeć | poniedziałek, 26 marca 2012, 17:41
drukuj