Aktualności

Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego

26 września 2011 r. w siedzibie Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ulicy Popiełuszki 17 odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pt: „Przeciwdziałanie przemocy w środowisku lokalnym”.

Szkolenie prowadziła Pani Iwona Anna Wiśniewska – certyfikowany specjalista do spraw przemocy, dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie. Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy dotyczącej przemocy, doskonalenie zasad współpracy pomiędzy służbami oraz skutecznej interwencji wobec przemocy w rodzinie.

Oprócz przekazanych informacji uczestnicy szkolenia brali udział w zajęciach warsztatowych dotyczących pracy grup roboczych. Oglądali również krótkie filmy przedstawiające przebieg interwencji policji oraz działania podejmowane przez członków grupy roboczej mające na celu monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy.

Informujemy, że w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Skawina na lata 2010-2015 została opracowana ulotka zawierająca wskazówki i porady dla osób dotkniętych przemocą. W najbliższym czasie, ulotka będzie dystrybuowana na terenie Miasta i Gminy Skawina.

 

Galeria:

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:56
drukuj