Banner 2

Aktualności

Trwa kampania NO PROMIL NO PROBLEM 2021

Na terenie gminy Skawina trwa kampania „NO PROMIL NO PROBLEM” 2021. W ramach akcji, na terenie placówek oświatowych realizowanych jest wiele działań, takich jak: zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w oparciu o scenariusze NOP NOP, zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem alkogogli czy narkogoogli, spotkania edukacyjne skierowane do rodziców z elementem edukacji wspierającej trzeźwość za kierownicą na podstawie przekazanych prezentacji (online/stacjonarne). Szkoły przygotowują tablice tematyczne z informacją o kampanii, biorą udział w konkursach „NO PROMIL NO PROBLEM” oraz podejmują wiele innych inicjatyw profilaktycznych związanych z celem i przesłaniem kampanii.

Pragniemy przypomnieć, że organizatorzy kampanii przewidzieli również udział uczniów w warsztatach dla liderów młodzieżowych/ przedstawicieli samorządów uczniowskich tj. – ZOOM-SPOTKANIA DLA LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH.

Celem warsztatu, które przeprowadzone będą on-line na platformie ZOOM jest edukacja młodzieży w zakresie przekonań dotyczących odpowiedzialności za siebie i innych oraz uświadomienie psychicznych, fizycznych i społecznych skutków nieodpowiedzialnego stosowania substancji psychoaktywnych.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z celami i misją kampanii społecznej  NO PROMIL – NO PROBLEM. Na bazie filmu kampanijnego pt. „Dagmara” oraz animacji „Pan Twardowski” są zachęcani do podejmowania osobistych postanowień w sprawie reakcji na łamanie prawa. Szczegółowe informacje oraz sposób zgłoszenia uczniów do wzięcia udziału w szkoleniu zostały przekazane szkolnym koordynatorom akcji. 

Serdecznie zachęcamy uczniów szkół biorących udział w akcji do wzięcia udziału w tej cennej inicjatywie.

Promowanie trzeźwości na drogach naszej gminy, znajduje się wśród priorytetów polityki lokalnej wobec alkoholu i liczymy na wsparcie i udział różnych środowisk w tej ważnej społecznie sprawie.

Wyrażamy nadzieję, że podejmując wspólne działania na terenie gminy  – przyczyniamy się do zwiększenia bezpieczeństwa na naszych drogach.

Małgorzata Kopeć | piątek, 5 listopada 2021, 14:15
drukuj