Banner 1

Aktualności

Warsztaty debatowania w ramach NO PROMIL NO PROBLEM

W imieniu inicjatorów XI edycji kampanii społecznej „NO PROMIL – NO PROBLEM” uprzejmie zapraszamy szkoły biorące udział w kampanii do włączenia się w kolejne działanie realizowane na terenie gminy Skawina i całej Małopolski w ramach projektu. Tym razem zapraszamy do udziału młodych mieszkańców gminy na „warsztaty debatowania”.

Udział w debatach daje młodzieży ogromne możliwości rozwoju, uczy pewności siebie, pokazuje, że każdy medal ma dwie strony, a nasze zdanie nie zawsze musi być tym najbardziej słusznym. Debaty uczą formułowania swoich myśli i szybkiego przetwarzania zdobytych informacji. Dzięki temu uczniowie i uczennice nabywają umiejętność korzystania z wiedzy zdobytej w trakcie lekcji i poznają jej praktyczne zastosowania. Debaty uczą  zadawać pytania, pomagają  wychowywać krytycznie myślących i odpowiedzialnych obywateli i obywatelki. Uczą pokonywania stresu związanego z publicznym przemawianiem. Nic lepiej nie przygotuje uczniów i uczennice na późniejsze egzaminy czy rozmowy o prace niż doświadczenie szkolnego debatowania.

Na warsztaty debatowania zapraszamy uczniów klas VII i starszych w dniu 25 października 2018r. (czwartek) w Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17 w godz. 9.00 – 14.30 (6 godzin dydaktycznych).

Pierwsza część to integracja oraz przekazanie misji kampanii i ćwiczenia podnoszące umiejętności społeczne przydatne w realizacji projektu na terenie szkoły czy gminy. Druga część to nauka debatowania w praktyce. Warsztaty prowadzone są przez członków Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców.

W związku z powyższym prosimy o wydelegowanie 2 uczniów z danej szkoły, która bierze udział w kampanii NO PROMIL NO PROBLEM. Mogą to być osoby postrzegane jako liderzy wśród swoich rówieśników. Mogą to być osoby reprezentujące samorząd szkolny, ale nie muszą.

W załączeniu karta zgłoszenia, którą prosimy przekazać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 19 października 2018r. na adres: Małgorzata Kopeć Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii – UMiG – Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J.  Popiełuszki 17 bezpośrednio lub faxem na numer: 12 276 34 10.

Małgorzata Kopeć | czwartek, 11 października 2018, 09:24
drukuj