Banner 4

Aktualności

Warsztaty nt. „Strategie pomocy dziecku z rodziny z problemem alkoholowym”

W dniu 30 stycznia 2018r. w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyło się szkolenie warsztatowe nt. „Strategie pomocy dziecku z rodziny z problemem alkoholowym”.

Adresatami szkolenia, które prowadziła Katarzyna Kudyba – pedagog profilaktyk, psycholog, wychowawca z doświadczeniem zawodowym jako trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy byli: nauczyciele, wychowawcy, psychologowie pracujący w placówkach oświatowych na terenie gminy Skawina.

Celem szkolenia było: przedstawienie uczestnikom sposobu funkcjonowania dziecka w rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu, poszerzenie ich wiedzy i kompetencji w zakresie pomagania dziecku wychowującemu się w rodzinie z problemem alkoholowym, zwiększenie efektywności pracy, łagodzenie  barier komunikacyjnych. Ponadto prowadząca warsztaty przedstawiła uczestnikom praktyczne techniki pracy z rodziną z problemem alkoholowym. Omówiono wspólne płaszczyzny pracy różnych instytucji i organizacji zajmujących się pomocą rodzinie borykającej się z problemem alkoholowym.

W spotkaniu, które odbyło się w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie brało udział 18 osób.

 

Małgorzata Kopeć | wtorek, 13 lutego 2018, 12:51
drukuj