Aktualności

Warsztaty profilaktyczne dot. profilaktyki uzależnień dla młodzieży w LO w Skawinie

Młodzi ludzie w wieku szkolnym w swoim rozwoju natrafiają na wiele problemów, które można nazwać adaptacyjnymi. Muszą opanować nowe role, które stawia przed nimi rodzina, rówieśnicy, szkoła, społeczeństwo. To coraz bardziej zainteresowane światem nastolatki. Zbierają informacje, poznają nowe rzeczy, na własnej skórze sprawdzają obowiązujące prawdy. Funkcjonowanie w rolach narzuca także zadania, które są dla wielu trudne do spełnienia: obciążenia, rygory, napięcia z nauczycielami i kolegami rodzą stres, apatie i bunt. Osamotnienie dzieci wynika z kryzysów w rodzinie i szkole, co nadaje rangę kontaktom z rówieśnikami. Coraz częściej znajdują się w sytuacjach w których muszą dokonywać wyboru między tym, co „uznają za dobre” koleżanki i koledzy, wirtualny świat z zasadami przekazywanymi przez rodziców, nauczycieli, czy wychowawców (np. nie pij, nie pal, nie kradnij, nie stosuj przemocy).

Wiek 14 – 17 lat, a więc wczesna i środkowa faza okresu dojrzewania, często określana jako wiek ryzyka, ponieważ w tym okresie znacząca liczba młodzieży podejmuje choć jedno z poważniejszych zachowań problemowych (np. palenie tytoniu, picie alkoholu, kontakt z narkotykami, akty agresji skierowanej na przedmioty lub osoby). Wiek inicjacji dla każdego zachowania ryzykownego jest inny. Najwcześniej pojawi się palenie tytoniu, następnie spożywanie alkoholu, trochę później kontakt z narkotykami wraz ze wszelkimi negatywnymi konsekwencjami zachowań. Początkowo młodsze dzieci mają negatywny stosunek do używek, później następuje wzrost pozytywnych oczekiwań co do ich działania. Coraz częściej znajdują się w sytuacjach, w których muszą dokonywać wyboru między tym, co uznają za dobre koleżanki i koledzy, a zasadami przekazywanymi przez rodziców, nauczycieli, czy wychowawców.    

W celu opanowania umiejętności identyfikacji ryzyka, co ma sprawić, że młodzi ludzie w sposób odpowiedzialny podejdą do substancji psychoaktywnych w ramach współpracy Centrum Wspierania Rodziny UMiG w Skawinie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie, w okresie od 19 listopada do 10 grudnia 2021r. został zrealizowany cykl zajęcia dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień.

Zajęcia prowadzone były przez terapeutę uzależnień z Centrum Wspierania Rodziny UMiG w Skawinie i odbywały się w formie warsztatów, mających na celu opanowanie umiejętności identyfikacji ryzyka związanego z podejmowaniem przez uczniów zachowań ryzykownych. Mających pełnić rolę chroniąca, a odkrycie faktu używania substancji psychoaktywnych powinno skutkować odpowiednim działaniem zaradczym wraz ze wzbudzeniem motywacji do zmiany. 

Zadania programu miały na celu zachęcenie młodzieży do odpowiedzialnego i refleksyjnego zastanowienia się nad kwestią używania substancji psychoaktywnych, skonfrontowanie osoby „po eksperymentach” z własnymi ograniczeniami i ich wpływem na zachowanie. Dostarczeniu informacji na temat substancji, ryzykiem i zagrożeń związanych z ich używaniem. Ponadto zajęcia miały na celu zmotywowanie do zmiany postaw i zachowania, a także umożliwienie podjęcie ryzyka w oparciu o samoocenę i ocenę ryzyka. W trakcie zajęć poinformowano również o możliwych formach pomocy.

W ośmiu warsztatach udział wzięło 190 uczniów klas pierwszych i drugich. Warsztaty wyróżniał profesjonalizm oparty na dużej wiedzy i doświadczeniu prowadzącego Krzysztofa Smusa, terapeuty uzależnień, pracownikiem Małopolskiego Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie.
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.
Sposób prowadzenia warsztatów i kontaktu z młodzieżą poparty był przykładami z życia co sprawiło, że młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach.

Zajęcia zorganizowano w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

 

Wymienione warsztaty miały charakter profilaktyczny, jednakże przypominamy, że trwa nabór do programu wczesnej interwencji FreD realizowanego w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, adresowanego do młodych osób mających „problem” związany z używaniem lub posiadaniem narkotyków i/lub piciem alkoholu.

Do kontaktu z CWR w sprawie programu zapraszamy:

  • rodziców, opiekunów, pedagogów, nauczycieli, policjantów, pracowników socjalnych oraz kuratorów do kontaktu z nami – jeżeli w Waszym otoczeniu są młodzi ludzie, którzy mają pierwszorazowy „problem” związany z używaniem lub posiadaniem narkotyków i/lub piciem alkoholu.
  • wszystkie osoby w wieku 14 – 21 lat, aby kontaktowały się z nami w przypadku, gdy:
    • zostały pierwszy raz zatrzymane przez policję za posiadanie narkotyków, picie alkoholu w miejscach publicznych lub inne wykroczenia związane z zażywaniem narkotyków i/lub piciem alkoholu.
    • mają pierwszy raz problemy w szkole związane z zażywaniem narkotyków i/lub piciem alkoholu.
    • pierwszy raz są pod nadzorem kuratora, który zwraca uwagę na ich problemy związane z używaniem narkotyków i/lub alkoholu.
    • mają problemy, trudności, konflikty z rodzicami związane z używaniem narkotyków i/lub alkoholu.

Jeśli w takim przypadku nie wiesz co robić, chcesz poprawić swoją sytuację, zgłoś się do nas, przyjdź na rozmowę i podejmij decyzję o udziale w zajęciach programu FreD. 

KONTAKT i ZAPISY:

 Realizator programu: Krzysztof Smus – Centrum Wspierania Rodziny, 32-050 Skawina ul. Ks. J. Popiełuszki 17 – każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 20.00 – tel. 12 276 34 10 wew. 13.

– SZCZEGÓŁY na temat programu TUTAJ

Małgorzata Kopeć | piątek, 17 grudnia 2021, 18:04
drukuj