Banner 1

Aktualności

X jubileuszowa edycja Warsztatów Profilaktycznych

Wiele serc pojawiło się w Szkole Podstawowej w Zelczynie. I nie były to Walentynki, lecz kolejna, dziesiąta już Edycja Gminnych Warsztatów Profilaktycznych, która przypadła na dzień 28 lutego 2012r.Podobnie jak w latach ubiegłych do szkoły przyjechali przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych z całej gminy, by uczestniczyć w plastycznym konkursie.

Tym razem zgodnie z tematem warsztatów – „Koszulka z przesłaniem” – zadaniem uczestników było narysowanie na podkoszulkach symbolu miłości w rodzinie. Stąd te serduszka, które dzieciom najbardziej kojarzą się z tym uczuciem.

 

Organizatorzy warsztatów mają na celu podejmowanie działań zmniejszających ryzyko uzależniania się młodzieży od różnorodnych nałogów. Zdaniem specjalistów najważniejszym czynnikiem wpływającym na wychowanie jest rodzina. To ona jako pierwsza kształtuje osobowość dziecka i w dużej mierze decyduje o jego przyszłym życiu. W domu rodzinnym poznaje się zasady i normy postępowania, a zaspokojenie potrzeb więzi uczuciowej ma ogromny wpływ na to, jakie decyzje młody człowiek podejmie w przyszłości. Dziecko ma silną potrzebę miłości, przytulania się do mamy i taty. Zaniedbywanie uczuciowe spowodowane często brakiem czasu ze względu na pracę zawodową, powodują niedostatek uczuć. Trzeba mówić swym pociechom, że są kochane i tulić się do nich.

 

Konkurs, który realizuje cele kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę” oraz „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowany na terenie szkoły w Zelczynie cieszy się dużym zainteresowaniem. Organizatorzy zapewniają wszystkie potrzebne narzędzia i materiały plastyczne. Dzieci samodzielnie wykonują prace konkursowe, a ich walory artystyczne oceniane są przez jury. W tym roku najciekawsze prace wybierał zespół trzyosobowy w składzie: Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii oraz artyści: Zuzanna Wędzicha i Zenon Michalski.

 

W czasie warsztatów zaszczycił uczestników warsztatów oraz zaproszonych gości swoją obecnością zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – Paweł Kolasa oraz dyrektorzy szkół i przedstawiciele nauczycieli z zaproszonych placówek.

 

Po zakończonej warsztatowej części uroczystości – wykonaniu prac konkursowych – wszyscy goście mieli okazję podziwiać zdolności aktorskie i wokalne uczniów klasy drugiej, którzy w przepięknych strojach wystąpili w przedstawieniu pt. „Bajka o szczęściu”. Nad całością spektaklu czuwała jego twórczyni a jednocześnie wychowawczyni – pani Danuta Wicher.

 

Najważniejszym momentem dla uczestników konkursu była część ostatnia, rozdanie nagród. Praca jury nie była łatwa, na każdej koszulce zamieszczono „przesłanie”, rysunki wykonane bardzo estetycznie wyróżniały się dziecięcą wyobraźnią i kolorystyką. W końcu ogłoszono wyniki.

 

W starszej grupie wiekowej I miejsce zdobyła Gabriela Boroń (Zelczyna), II miejsce Zuzanna Racut (Wola Radziszowska), III miejsce Joanna Kudła (Krzęcin) . Wyróżnione zostały prace Amandy Talarek (Jaśkowice), Weroniki Putyry (Rzozów), Joanny Oleksy (Jaśkowice).

 

W młodszej grupie wiekowej I miejsce zdobyła Lidia Myśliwiec (Borek Szlachecki), II miejsce Witold Znaj (Wielkie Drogi), III miejsce Weronika Baran (Jaśkowice). Wyróżnione zostały prace Alicji Lelek (Zelczyna), Sylwii Prochownik (Kopanka), Oliwii Ramut (Rzozów).

 

Organizatorzy wyrażają ogromne podziękowanie dla wszystkich osób, które zaszczyciły nas swoją obecnością i udziałem w X Edycji Gminnych Warsztatów Profilaktycznych. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy!

 

Projekt stanowił element Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Tekst: Renata Młynarczyk – Szkoła Podstawowa w Zelczynie

 

Zapraszamy do galerii zdjęć!

 

Małgorzata Kopeć | czwartek, 1 marca 2012, 08:47
drukuj