Banner 1

Aktualności

Warto dyżurować nawet dla jednej osoby!

W państwach UE już od 1988 roku (na mocy uchwały Parlamentu Europejskiego), a w Polsce od 2003 roku (uchwałą Parlamentu RP) 22 lutego obchodzimy Europejski Dzień Ofiar Przestępstw. Tego dnia, dla zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17 zorganizowano dyżur, w trakcie, którego udzielano porad o uprawnieniach przysługującym osobom pokrzywdzonym oraz ofiarom przestępstw.

Założeniem organizatorów było:

  • niesienie pomocy osobom, które stały się ofiarami przestępstw np.: przybierającej różne formy i postacie przemocy w rodzinie: przemocy fizycznej, przemocy seksualnej; przemocy psychicznej, ekonomicznej oraz innego rodzaju przestępstw m. innymi kradzieży, gwałtów, wypadków komunikacyjnych;
  • udzielanie porad z zakresu pomocy społecznej oraz leczenia uzależnień.

Dyżur pełnili: Komendant Straży Miejskiej w Skawinie, przedstawiciele Komisariatu Policji w Skawinie, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii, pracownik socjalnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie.

Na dyżur zgłosiło się pięć osób, którym dyżurujący udzielili wsparcia, wskazali możliwości rozwiązania problemów, udzielali porad i wskazówek gdzie się udać i jak postępować w zależności od problemu. Ponadto zachęcali do kontaktu z psychologiem czy prawnikiem w Centrum Wspierania Rodziny.

Niska frekwencja osób podczas dyżuru, może oznaczać, iż osoby pokrzywdzone przestępstwem, na bieżąco szukają pomocy i rozwiązania problemów bezpośrednio u odpowiednich służb i instytucji. Należy zaznaczyć, że organizacja takich dyżurów ma sens, gdyż wspierając jedną osobę, pośrednio pomaga się kilku członom rodziny.

Wspólny dyżur był nie tylko wzbogaceniem oferty pomocy dla ofiar, ale także okazją do wymiany doświadczeń i zintegrowania działań instytucji zajmujących się pomaganiem osobom dotkniętym przemocą. Dyżurujący mieli także okazję spotkania i porozmawiania z lekarzem psychiatrą, pracującym w Zespole Leczenia Środowiskowego działającym przy Centrum Wspierania Rodziny (przypomnijmy ZLŚ wpisany jest w struktury Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie więcej TUTAJ). W centrum zainteresowań dyżurujących były w szczególności zagadnienia dotyczące diagnozowania i leczenie zaburzeń oraz chorób psychicznych.

Przypominamy, że w Centrum Wspierania Rodziny prowadzone jest bezpłatne poradnictwo prawno-społeczne (z zakresu pomocy społecznej, kodeksu karnego i prawa rodzinnego) oraz pomoc przy pisaniu pism procesowych do sądu w sprawie przemocy w rodzinie, molestowania seksualnego, alimentów, podziału majątku, itp. Dyżur prawnika pełniony jest w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 17.00 do 20.00.

Małgorzata Kopeć | sobota, 25 lutego 2012, 18:49
drukuj