Aktualności

Weź udział w Lokalnej Diagnozie potrzeb i potencjału społeczności lokalnej  – ankieta dla mieszkańców

W związku z przekształceniem od dnia 1 stycznia 2023 r. Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie w Centrum Usług Społecznych, świadczącego usługi społeczne dla wszystkich mieszkańców przeprowadzana jest „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej”.

Celem badania jest zdiagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej gminy Skawina. Materiał uzyskany z badań będzie cennym źródłem informacji i stanowić będzie odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb mieszkańców w gminie Skawina, które posłużą do budowy lepszego systemu usług społecznych na terenie naszej Gminy.

Zapraszamy do wypełnienia  ankiety w formie on-line. Ankieta jest dla nas ważnym głosem, Waszym głosem! Bardzo prosimy o jak najliczniejszy udział w badaniu i przekazanie ankiet dalej – dziękujemy! 

Badanie jest całkowicie anonimowe i poufne. Po wypełnieniu ankiety, nie ma takiej możliwości, aby zidentyfikować dane personalne uczestnika badania. Nie jest to żaden test dotyczący wiedzy, dlatego nie ma tu odpowiedzi ani dobrych, ani złych.

W badaniu ankietowym niezwykle ważne jest zaangażowanie samych mieszkańców naszej Gminy, w szczególności tych osób, które korzystają lub będą potencjalnie korzystać z usług społecznych. Głos każdego mieszkańca jest dla nas równie ważny. Udział mieszkańców pomoże odpowiedzieć na pytania: Jaki jest obecny stan świadczonych usług w Gminie? Jakie są potrzeby społeczne mieszkańców, ich oczekiwania, nadzieje i obawy związane ze zmianami w systemie usług społecznych? Jaki jest potencjał społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych? Jakie rozwiązania należy wprowadzić? Jakie pomysły mieszkańców na działania można będzie zrealizować w ramach zmian w systemie usług społecznych?

Jak wziąć udział w ankiecie?

Przygotowano wersję online ankiety.

Dostępna jest pod linkiem: https://forms.gle/P5QaYsHCjeavQE5u9

W terminie 05 – 19 grudnia 2022 r.

 

Dziękujemy za udział w badaniu ?

żródło: MGOPS

Małgorzata Kopeć | poniedziałek, 12 grudnia 2022, 08:17
drukuj