Banner 5

Aktualności

Wizyta uczniów skawińskiej „Jedynki” w CWR

Dbając  o bezpieczeństwo uczniów na terenie Gminy Skawina podejmowanych jest wiele cennych działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Wśród tych inicjatyw, na terenie szkół organizowane są zajęcia mające na celu uświadomienie młodym osobom, że choć w życiu napotykamy różne trudności i problemy, to nie jesteśmy w ich rozwiązywaniu osamotnieni – dobrze, jeśli sami lub z pomocą bliskich osób jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić.

Jednak zdarzają się sytuacje, gdy problemy nas przerastają i wtedy potrzebujemy bardziej specjalistycznej pomocy.

Aby przybliżyć młodym ludziom, miejsca, które służą wsparciem i są otwarte na pomaganie, w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17, organizowane są spotkania przybliżające uczniom działalność placówki, jako jednej z wielu instytucji pomocowych na terenie Gminy Skawina oraz działania profilaktyczne prowadzone na terenie gminy.

Stało się tradycją, że odwiedzają nas uczniowie skawińskiej „Jedynki”.  W dniach 5, 6,7 listopada 2018r. zorganizowano spotkania 4 klas VI – łącznie 74 uczniów. Podczas wizyt dzieci dowiedziały się, czym zajmuje się placówka, jakich form pomocy udziela oraz u jakich specjalistów można zasięgnąć porady. Ponadto w przygotowanej przez Małgorzatę Kopeć Pełnomocnika Burmistrza ds Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii prezentacji multimedialnej, przedstawiono uczniom inne działania realizowane na terenie Gminy Skawina z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, szczególnie te kierowane do najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały pytania dotyczące działalności placówki oraz z chęcią odpowiadały na pytania zawarte w prezentacji, która zachęcała ich do aktywnego uczestnictwa. Uczniowie wykazali się wiedzą na temat funkcjonowania innych placówek pomocowych oraz zapewniających bezpieczeństwo na terenie Gminy Skawina. Opowiadali również o znanych im działaniach profilaktycznych prowadzonych na terenie Gminy.

Wyrażamy nadzieję, że propozycja – jako uzupełnienie działań placówek oświatowych, wpłynie na rozwój u dzieci chęci niesienia pomocy oraz umiejętność szukania i przyjmowania jej.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

Małgorzata Kopeć | poniedziałek, 19 listopada 2018, 10:24
drukuj