Aktualności

„Włączasz telewizor – wyłączasz dziecko”!!

23 maja 2012 r., w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się konferencja pt. „Co we współczesnym świecie mediów zagraża naszym dzieciom”, której organizatorami byli: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Centrum Wspierania Rodziny, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie, Gimnazjum Nr 1 w Skawinie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie. Spotkanie, prowadziła Pani mgr Małgorzata Więczkowska – pedagog, medioznawca autorka Innowacyjnego Serwisu Internetowego Edukacja Medialna www.edukacjamedialna.pl oraz licznych artykułów i recenzji w czasopismach naukowych, a także uczestniczka cyklu audycji radiowych i telewizyjnych.

 

Konferencję, uroczyście otworzył oraz przywitał niezwykle licznie zebranych uczestników i gości Adam Najder – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

Prowadząca spotkanie poruszyła zagadnienia dotyczące wpływu mediów na proces wychowania dzieci. Zwróciła uwagę na obrazy przemocy i erotyki w mediach i ich wpływ na rozwój emocjonalny dzieci, a także na wiedzę ezoteryczną w przekazach dla dzieci i młodzieży oraz jej wpływ na sferę duchową. W swoim wystąpieniu podkreśliła wagę edukacji medialnej jako formy zaistnienia zagrożeń płynących z nieumiejętnego korzystania z mediów.

Małgorzata Więczkowska w swoim wykładzie podkreśliła, że rzeczywistość dzieci tworzą dorośli – to oni odpowiadają za treść, przekaz i wymowę wszystkiego, co pojawia się w na ekranie, a zatem także za bajki i programy przeznaczone dla najmłodszych widzów. Media tak naprawdę są dziś wychowawcą dzieci – obok rodziny, szkoły i grupy rówieśniczej. Już dziś wyrosły na najważniejszego wychowawcę – 61% osób pytanych o to, kto wychowuje dzieci i młodzież, wskazuje na telewizję! (podczas gdy rodzina otrzymała tylko 44%, szkoła 27%, a Kościół 14%). Dziś w ogromnej mierze dokonuje się mediatyzacja życia rodzinnego – media zajmują całe życie rodzinne. W domach rozmawiamy ze sobą (rodzice z dziećmi) średnio 4,5 minuty dziennie – wskazała wykładowczyni.

Nie od dziś wiadomo, że szybko zmieniające się obrazy, długie przebywanie małych dzieci przed telewizorem i obserwacja obrazów przepełnionych negatywnymi wzorcami i zachowaniami wywierają niszczący wpływ na dzieci. W efekcie powstaje wtórna analfabetyzacja społeczeństwa – gdy dzieci stają się starsze, zatraca się rozumienie przekazu, komunikatywność, upośledzone stają się dokonywanie wyborów i wiele innych zachowań. Dlatego potrzebne jest uczenie już najmłodszych, jak powinny z mediów korzystać.

Osobną kwestią poruszoną na konferencji był problem wdzierających się do naszej telewizji seriali, komiksów, gazet i bajek rodem z Japonii. Chodzi o tzw. mangę i anime, które charakteryzują się specjalnie rysowanymi postaciami (przesadnie duże oczy, małe nosy, duże czupryny itd.) i zupełnie innym, obcym nam kulturowo – obrazem świata. W tego typu materiałach prezentowane są różne praktyki magiczne, obecne są elementy z różnych religii, odmienne kulturowo widzenie świata po śmierci oraz wiele innych zagadnień, sprzecznych z wartościami uniwersalnymi oraz kulturą europejską i myślą chrześcijańską. Tego typu elementy są dostępne już dla bardzo młodych odbiorców, także pod postacią kolorowych gazet z dołączanymi gadżetami. Referentka wymieniła na przykład Witch, Bakugan czy Pokemony.

Potrzebne jest uwrażliwianie rodziców, aby dobrze przypatrzyli się treściom, które oglądają ich dzieci. Ważne jest, by z najmłodszego telewidza wyrósł dojrzały i refleksyjny odbiorca mediów: aktywny, świadomy, krytyczny i selektywny.

W trakcie spotkania podkreślono, że media nie są same w sobie czymś złym, trzeba jedynie z nich rozsądnie korzystać i poszukiwać w nich tych programów, bajek i filmów, które są wartościowe.

W spotkaniu, które stanowiło element Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz projektu Skawińskie Dni Profilaktyki „Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień”, uczestniczyło ok. 110 osób, a wśród nich: rodzice, opiekunowie, dziadkowie, pedagodzy, psycholodzy, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele Policji. Ich obecność świadczy o tym,, jak ważne zagadnienia zostały podjęte podczas spotkania.

 

mgr Małgorzata Więczkowska – pedagog, medioznawcza, nauczyciel dyplomowany,. Zainteresowania i główne kierunki pracy to pedagogika medialna, zwłaszcza wychowanie do mass mediów, manipulacja i zagrożenia oraz profilaktyka medialna. autorka Innowacyjnego Serwisu Internetowego Edukacja Medialna www.edukacjamedialna.pl.kliknij TUTAJ

 

Prowadzi szkolenia rad pedagogicznych i kursy dla nauczycieli, katechetów i rodziców w Polsce i zagranicą. Autorka licznych artykułów i recenzji w czasopismach oraz pracach zwartych. Autorka bierze czynny udział w Konferencjach Naukowych. Współpracuje z mediami. Uczestniczka cyklu audycji radiowych. Przygotowuje prace doktorską dotyczącą przekazów medialnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

 Zapraszamy do galerii zdjęć.

 

Małgorzata Kopeć | czwartek, 24 maja 2012, 15:02
drukuj