Banner 2

Aktualności

Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego

Uprzejmie informujemy, że Powiat Krakowski przystąpił do projektu ,,Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020,9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie. Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Okres realizacji projektu rozpoczął się z dniem 1.03.2021 r., planowany termin zakończenia realizacji projektu to 28.02.2023 r.

Projekt skierowany jest do:

I. Kandydatek i kandydatów na rodziny zastępcze prowadzących rodzinne domy dziecka

II. Osób sprawujących rodzinną pieczy zastępczą

III. Dzieci i Młodzieży do 18 r. z oraz ich rodzin

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

1. Szkolenia dla kandydatek o kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka

2. Szkolenia dla osób sprawujących rodzinna pieczę zastępczą

3. Program wsparcia dzieci i młodzieży do 18 r. życia oraz ich rodzin

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego stawiennictwa do Biuro Projektu przy al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, parter pok. 6, 9,tel. 12 397-95-74.

 

Źródło: Powiat Krakowski

Maria Żyła | poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 16:24
drukuj