Banner 5

Aktualności

Wypoczynek dzieci na kolonii profilaktycznej w Darłówku

Już po raz kolejny z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 36 osobowa grupa uczniów z naszej gminy  wyjechała na kolonię profilaktyczną. Tym razem wyjazd zorganizowano w okresie od 14 lipca do 26 lipca 2019r. w malowniczej nadmorskiej miejscowości – Darłówko.

Podczas pobytu na kolonii,  dzieci objęte były programem wychowawczo-profilaktycznym „Potrafię”, którego celem jest wspieranie ich rozwoju we wszystkich obszarach funkcjonowania – poznawczym, emocjonalno-społecznym, psychofizycznym. Realizowane na kolonii zadania programowe obejmowały, m.in.: rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, zapoznanie z różnymi formami aktywnego wypoczynku, kształtowanie postaw prozdrowotnych.

W atmosferze zrozumienia i akceptacji ze strony kadry pedagogicznej uczestnicy rozwijali umiejętności przydatne w ich codziennym życiu, takie jak: właściwa komunikacja interpersonalna, kontrola złości, konstruktywne (nieagresywne) zachowanie w sytuacjach trudnych,  asertywność, współpraca. Uczyły się także zdrowego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego od nauki oraz kulturalnego zachowania. Podczas różnego rodzaju zabaw i zajęć (plastycznych, tanecznych, teatralnych, rekreacyjno-sportowych) rozwijały swoje zainteresowania i zdolności twórcze, a przede wszystkim miały możliwość osiągnięcia sukcesu, który wzmacniał ich poczucie własnej wartości będące podstawą do budowania prawidłowej osobowości. W czasie spacerów i wycieczek poznawały przyrodę i dziedzictwo kulturowe regionu.

W realizacji programu zastosowane zostały następujące metody i formy pracy: ćwiczenia  w grupach – integracyjne, budujące zaufanie, relaksacyjne, burza mózgów, elementy dramy, mini wykład, rozmowy wychowawcze. W sytuacjach problemowych, które najczęściej związane były z adaptacją do nowych warunków (rozłąka z rodziną) oraz agresją werbalną i fizyczną, dzieci otrzymywały indywidualne wsparcie i pomoc.

      Program kolonii  pozwolił uczestnikom rozwinąć wiele umiejętności życiowych oraz umożliwił  aktywny i zdrowy wypoczynek w gronie rówieśników.

 

Małgorzata Kopeć | poniedziałek, 29 lipca 2019, 15:57
drukuj