Banner 5

Aktualności

XX Jubileuszowa Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł

Z wielką przyjemnością informujemy, że Gmina Skawina po raz 18 przystąpiła do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W tym roku obchodzimy XX Jubileusz Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Przez 20 lat organizatorzy czynnie uczestniczyli w kształtowaniu pozytywnej profilaktyki w Polsce. Po licznych konsultacjach z pełnomocnikami, przeprowadzanych badaniach ankietowych wśród dzieci i młodzieży, dostosowywali formę kampanii do bieżących problemów związanych z profilaktyką i edukacją prozdrowotną. Od początku trwania kampanii w ujęciu ogólnopolskim, od 2002 roku, działaniom patronuje Minister Edukacji Narodowej, od 2006 Minister Sportu I Turystyki. Hasło XX edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł brzmi „Dorastamy asertywnie”. 

Cele główne kampanii 2020:

  • Zwiększenie samoświadomości uczniów na temat zmian, jakie w nich zachodzą w związku z kryzysem rozwojowym, wzmacnianie umiejętności emocjonalno – społecznych uczniów, w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych np. sięgania po alkohol, dopalacze, papierosy, edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych;
  • Samopoznanie i samoakceptacja, czyli budowanie adekwatnego obrazu „JA” – umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń;
  • Nabywanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli/przekonań/uczuć w relacjach z innymi ludźmi;
  • Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych);
  • Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych;
  • Edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.

Cele dodatkowe kampanii 2020:

  • Integracja zespołów klasowych;
  • Poznawanie swoich uczniów przez nauczycieli;
  • Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych;
  • Kształtowanie zdrowych nawyków życiowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w  tegorocznej edycji projektu szkoły podstawowe z terenu gminy Skawina. Do szkół zostały przekazane deklaracje, na które czekamy do dnia 6 marca 2020r. 

Do placówek, które przystąpią do kampanii, zostaną przekazane materiały (karty pracy dla uczniów i rodziców,  scenariusze zajęć profilaktycznych dla nauczycieli) do pracy w ramach tej społecznie potrzebnej akcji. 

Ponadto organizatorzy przygotowali konkursy dla uczniów. W tym roku z okazji XX edycji kampanii ZTU organizatorzy przygotowali aż 3 konkursy indywidualne dla dzieci i młodzieży oraz jeden konkurs dla klas i świetlic. Jak zwykle na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Szczegółowe informacje i regulaminy konkursów przekazujemy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w tegoroczną edycję projektu i podejmowanie przedsięwzięć w ramach akcji. Z ramienia samorządu kampanię koordynuje Małgorzata Kopeć Członek Kapituły „Trzeźwego Umysłu”, Kierownik  Centrum Wspierania Rodziny siedziba: ul. Ks. J. Popiełuszki 17 tel. 12 276 01 27.

Wyrażamy nadzieję, że idea kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, spotka się z poparciem i zrozumieniem Państwa, a przy udziale wszystkich, którym dobro dzieci i młodzieży leży na sercu, przyniesie zamierzone cele oraz dla całej społeczności lokalnej wiele satysfakcji  i pożytku.

 

Małgorzata Kopeć | poniedziałek, 24 lutego 2020, 13:32
drukuj