Banner 5

Aktualności

XXX Spotkania AA na Jasnej Górze za nami!

W dniach 2 i 3 czerwca 2018 roku członkowie i przyjaciele grup AA, Al – Anon działających przy Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie uczestniczyli w XXX Spotkaniach AA na Jasnej Górze w Częstochowie. W podróż wybrali się zarówno Ci, którzy spotykają się z problemem uzależnienia w rodzinie, jak Ci, którzy wspierają osoby i rodziny z problemami uzależnienia od alkoholu.

Hasłem spotkania były słowa: „Ty wyzwoliłeś nas Panie”.

O godz.14 odbyło się otwarcie w kaplicy Matki Bożej. Od godziny 15.00 można było posłuchać prezentacji twórczości artystycznej o tematyce związanej z ruchem AA,  uczestniczyć w drodze krzyżowej.

 

Natomiast o godz. 18.00 rozpoczęły się mitingi, które z przerwą na Apel Jasnogórski i Mszę Świętą o 21.00 trwały całą noc. W tym roku odbyło się osiem mitingów. W trakcie mitingów można było usłyszeć świadectwa osób, które wyszły z nałogu i chciały podzielić się z innymi drogą jaką przeszli od wyeliminowania do nawiązania relacji zarówno z Bogiem jak i z drugim człowiekiem.

Ci którzy zdecydowali się na wyjazd do Częstochowy nie żałowali swojej decyzji, chcieli się spotkać, być razem, modlić się razem i szukać wsparcia wśród sobie podobnych, którzy wygrali walkę z chorobą.

Spotkania celowo nie są nazywane pielgrzymką, ponieważ przybywają tu nie tylko ludzie wierzący. Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się nawzajem swoimi doświadczeniami, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

W Jasnogórskich Spotkaniach AA największą grupę stanowią anonimowi alkoholicy (AA),poza tym uczestniczą: krewni i przyjaciele alkoholików (AL- ANON), narkomani (NA),hazardziści (AH),dorosłe dzieci alkoholików (DDA), oraz dzieci alkoholików (ALATEEN).anonimowi seksoholicy (SA), Anonimowych Hazardzistów. Nowością tegorocznego spotkania był udział Aninimowych Przemocowców.

Te osoby co roku przyjeżdżają do Częstochowy, dają świadectwa pokonania nałogu oraz wspierają i motywują do walki pozostałych.

Przypomnijmy!

Wspólnota AA działa w ponad 150 krajach. Ocenia się, że tylko w mitingach grup AA spotyka się ponad 3 mln alkoholików. W Polsce takich grup wsparcia może być ponad 2 tys. Warunkiem uczestnictwa w nich jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat. Wspólnota nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Podstawowym jej celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Przy Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie działają:

  • Grupa Anonimowych Alkoholików „AQUA VITA” – więcej na temat grupy TUTAJ
  • Grupa Rodzinna Al – Anon „VITA ROSA” – więcej na temat grupy TUTAJ.
  • Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy – więcej na temat grupy TUTAJ

 

Małgorzata Kopeć | poniedziałek, 4 czerwca 2018, 14:40
drukuj