Aktualności

Druga edycja zajęć „Grupy wstępnej edukacyjno-motywacyjnej” dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych za nami!

Zakończyła się druga edycja cyklu spotkań w ramach Programu „Grupy Wstępnej edukacyjno-motywacyjnej” dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych bądź zagrożonych uzależnieniem organizowanych w okresie od 9 września do 2 grudnia 2021 r. w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie. Program, który obejmował 12 trzygodzinnych spotkań, który ukończyło 7  osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem, o  zróżnicowanych profesjach i wykonywanej pracy zawodowej, miał na celu: 

pomoc osobom uzależnionym bądź zagrożonym uzależnieniem, które chciały:

  • zrozumieć swoją chorobę
  • dać sobie pomóc
  • uwierzyć w siebie
  • wyjść z nałogu
  • zmienić swoje życie  

Podczas spotkań realizowano podstawy w/w Programu. Odbył się cykl spotkań motywacyjnych w formie treningu interpersonalnego,  uczestnicy dowiedzieli się czym jest choroba alkoholowa, zapoznali się z modelem bio-psycho-społecznym rozwoju uzależnienia, dokonali własnej autodiagnozy uzależnienia, pracowali nad psychicznymi jak i somatycznymi konsekwencjami wpływu alkoholu na ich życie.

Ponadto rozpoznali fazę swojego uzależnienia oraz związane z nim ograniczenia, zaakceptowali zalecenia dla osób w początkowym okresie abstynencji, zapoznawali u siebie objawy głodu  alkoholowego  i uczyli się sposobów radzenia z nim, oraz z przykrymi emocjami. W ramach treningu abstynenckich zachowań omówiono zasady asertywnych zachowań w tym  rozpoznanie swoich praw, wyznaczenie granic, obrona własnego terytorium psychologicznego, asertywna odmowa.

Na koniec uczestnicy zostali zapoznani z fazami oraz sygnałami ostrzegawczymi nawrotu choroby oraz  został omówiony  dalszy plan zdrowienia z uwzględnieniem zmian w ważnych obszarach życia, które powinny podlegać dalszej pracy terapeutycznej.         

Uczestnicy zakończyli udział w programie ze świadomością własnego uzależnienia od alkoholu, decyzja o utrzymywaniu abstynencji i zamiarem wprowadzenia zmian w swoje funkcjonowanie. Jednocześnie zostali poinformowani i zapoznanie z innymi formami terapii zgodnie z indywidualnymi potrzebami wynikającymi z głębokości objawów uzależnienia.

Wyrażamy nadzieję że zajęcia te będą pomocne w trudnym zadaniu, jakim jest wychodzenie z uzależnień.

 

Aktualnie trwa nabór do kolejnej III edycji zajęć, która odbędzie się w terminie od 20 stycznia do 7 kwietnia 2022 r.

Zapisy do Programu:

  • pod nr telefonu 12 276 34 10 lub osobiście w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie Ks. J. Popiełuszki 17 w godz. 10.00 do 20.00.
  • lub wtorek w godz. od 12.00 do 20.00 pod numerem telefonu 506 313 707.

Udział w programie jest bezpłatny. 

Program finansowany jest ze środków gminy Skawina w  ramach  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Małgorzata Kopeć | poniedziałek, 20 grudnia 2021, 11:10
drukuj