Banner 5

Aktualności

Za nami XIV edycja Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Zakończyła się XIV edycja bezpłatnych warsztatów psychoedukacyjnych Programem „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” organizowanych  w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17.  okresie od 22 września do 24 listopada 2021 r.

W programie obejmującym 10-sieć trzygodzinnych spotkań, brało udział 10 osób, o zróżnicowanych profesjach i wykonywanej pracy zawodowej.

Proponowana forma zajęć bazowała głównie na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish m.in. pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” oraz Thomasa Gordona „Wychowanie bez porażek”. Autorkami polskiej wersji są Joanna Sakowska oraz Zofia Śpiewak. i uczy, „Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły”.

W czasie praktycznych zajęć warsztatowych starano się m. in. odpowiedzieć na pytania:

  • uczucia – czy można wszystkie akceptować?
  • granice i wymagania – dlaczego warto je stawiać?
  • współpraca z dzieckiem – jak do niej zachęcać?
  • samodzielność dziecka – jak ją wspierać?
  • kary – czy warto je stosować?
  • jak chwalić dziecko, by wzmocnić jego poczucie wartości?
  • jak uwalniać dziecko od grania ról i niekorzystnego etykietowania?
  • jak konstruktywnie rozwiązywać problemy i konflikty w rodzinie

Zajęcia były prowadzone metodami aktywnie angażującymi uczestników w pracę nad poznawaniem i uczeniem się nowych umiejętności. Składały się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a ich istotą były ćwiczenia i scenki. W czasie zajęć uczestnicy zajmowali się codziennymi sytuacjami dotyczącymi relacji we własnej rodzinie. Przyglądali się sposobom komunikowania, wyrażania uczuć, stawiania zakazów i nakazów oraz egzekwowania ich.

Nowe, poznawane przez uczestników zajęć metody skutecznej komunikacji i rozwiązywania konfliktów, utrwalone zostały przy pomocy praktycznych ćwiczeń. Cennym elementem uczącym była wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowanie nowych umiejętności w postaci „zadań domowych’.

Podczas zajęć rodzice mieli okazję do zapoznania się z innymi, niż dotychczas stosowane formami zwracania się do dzieci, reagowania na trudne emocjonalnie zachowania dziecka, określenia norm dotyczących zachowań dzieci, egzekwowania wymagań. W efekcie końcowym zwiększyli oni skuteczność swoich oddziaływań wychowawczych, podnosząc tym samym jakość życia w rodzinie.

Wyniki przeprowadzonej na zakończenie ankiety wskazują, iż uczestnicy za zasadne uznają prowadzenie tego typu zajęć jak „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Wszyscy ankietowani uważają, iż zajęcia poszerzyły ich wiedzę na temat oddziaływań wychowawczych, a poznane sposoby i metody wychowawcze wykorzystają w pracy z własnymi dziećmi.

Wyrażamy nadzieję że zajęcia te będą pomocne w trudnym zadaniu, jakim jest wychowywanie dzieci.

 

Aktualnie trwa nabór do kolejnej edycji programu, do którego zapraszamy rodziców, opiekunów, wychowawców, w tym również rodziców dzieci z niepełnosprawnościami

 

Zapisy przyjmowane są:

w Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina
lub telefonicznie pod nr tel. 12 276 34 10  od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00

Program adresowany jest do mieszkańców gminy Skawina. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Koszty udziału w programie pokrywa Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Maria Żyła | piątek, 17 grudnia 2021, 16:12
drukuj