Aktualności

Za nami kolejna edycja (XVII) Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Zakończyła się  kolejna edycja (XVII) bezpłatnych warsztatów psychoedukacyjnych Programem „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”  zorganizowana  w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17 w  okresie od 21 września do 23 listopada 2022 r. Zajęcia odbywały się przez 10 co tygodniowych trzygodzinnych spotkaniach. Do udziału w zajęciach zgłosiło się 16 osób, a program ukończyło 12 osób.

Proponowana forma zajęć bazowała głównie na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish m.in. pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” oraz Thomasa Gordona „Wychowanie bez porażek”. Autorkami polskiej wersji są Joanna Sakowska oraz Zofia Śpiewak i uczy, „Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły”.

W czasie praktycznych zajęć warsztatowych uczestnikom warsztatów  o zróżnicowanych profesjach i wykonywanej pracy zawodowej  starano się m. in. odpowiedzieć na pytania:

  • uczucia – czy można wszystkie akceptować? 
  • granice i wymagania – dlaczego warto je stawiać?
  • współpraca z dzieckiem – jak do niej zachęcać?
  • samodzielność dziecka – jak ją wspierać?
  • kary – czy warto je stosować?
  • jak chwalić dziecko, by wzmocnić jego poczucie wartości?
  • jak uwalniać dziecko od grania ról i niekorzystnego etykietowania?
  • jak konstruktywnie rozwiązywać problemy i konflikty w rodzinie.             

Zajęcia były prowadzone metodami aktywnie angażującymi uczestników w pracę nad poznawaniem i uczeniem się nowych umiejętności. Składały się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a ich istotą były ćwiczenia i scenki. W czasie zajęć uczestnicy zajmowali się codziennymi sytuacjami dotyczącymi relacji we własnej rodzinie. Przyglądali się sposobom komunikowania, wyrażania uczuć, stawiania zakazów i nakazów oraz egzekwowania ich.

Nowe, poznawane przez uczestników zajęć metody skutecznej komunikacji i rozwiązywania konfliktów, utrwalone zostały przy pomocy praktycznych ćwiczeń. Cennym elementem uczącym była wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowanie nowych umiejętności w postaci „zadań domowych’.

Podczas zajęć rodzice mieli okazję do zapoznania się z innymi, niż dotychczas stosowane formami zwracania się do dzieci, reagowania na trudne emocjonalnie zachowania dziecka, określenia norm dotyczących zachowań dzieci, egzekwowania wymagań. W efekcie końcowym zwiększyli oni skuteczność swoich oddziaływań wychowawczych, podnosząc tym samym jakość życia w rodzinie.

Na zakończenie zajęć, podczas uzyskiwania informacji zwrotnych, rodzice wysoko ocenili program realizowany w ramach zajęć „Szkoła dla rodziców i wychowawców, uznają za zasadne prowadzenie tego typu zajęć. Wszyscy uczestnicy uważają, iż zajęcia poszerzyły ich wiedzę na temat oddziaływań wychowawczych, a z poznanych sposobów i metod wychowawczych już korzystają  wykorzystując w pracy z własnymi dziećmi, gdzie efekty są już widoczne w zdecydowanie lepszych relacjach.

Wyrażamy nadzieję, że zdobyta podczas zajęć wiedza i umiejętności będą pomocne w trudnym zadaniu, jakim jest wychowywanie dzieci.

Program finansowano ze środków Gminy Skawina w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Małgorzata Kopeć | środa, 7 grudnia 2022, 14:42
drukuj