Banner 2

Aktualności

Za nami spotkanie informacyjne „Przez współpracę do zdrowienia”

W dniu 4 czerwca 2019r. w Biurze Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie odbył się mityng informacyjny pt. „Przez współpracę do zdrowienia” z udziałem przedstawicieli Wspólnoty Anonimowych Alkoholików „AQUA VITA” oraz przedstawicielek Grupy Rodzinnej Al.- ANON „VITA ROSA” działających przy CWR,  a także przedstawicielek Służby Regionu „Galicja” .

W spotkaniu uczestniczyła około 30 osobowa grupa osób, profesjonalistów, reprezentujących różne środowiska,  mających w swojej pracy zawodowej bezpośredni kontakt z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Wśród uczestników spotkania byli między innymi: przedstawiciele Komisariatu Policji w Skawinie, Kuratorzy Sądu Rejonowego w Wieliczce, pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Biura Centrum Wspierania Rodziny Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz pedagodzy szkolni.

W pierwszej części spotkania Małgorzata Kopeć Kierownik Biura Centrum Wspierania Rodziny w przygotowanej prezentacji przedstawiła podstawy prawne leczenia uzależnienia od alkoholu, zagadnienia dotyczące systemu lecznictwa odwykowego w Polsce, rodzaje placówek leczenia uzależnienia od alkoholu. Zwróciła uwagę na procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego oraz rolę  i zadania punktów konsultacyjnych dla rodzin w kryzysie (takich jak Centrum Wspierania Rodziny), a które pełnią ważną rolę w lokalnym systemie pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.

Głównym celem spotkania było zapoznanie uczestników z zasadami działania i zdrowienia w AA i Al.-Anon. Zaproszeni goście zwracali uwagę na to, co proponują i oferują osobom uzależnionym i członkom ich rodzin poszczególne grupy. Podkreślali jak ważną rolę w leczeniu uzależnienia pełnią wspólnoty. Dali świadectwo osobistych doświadczeń zwalczania nałogu i życia z „alkoholikiem”. Podkreślali ważną rolę „pomagaczy” w motywowaniu osób uzależnionych, nie tylko uczestnictwa w grupach, ale przede wszystkim do zmiany dotychczasowego trybu życia zgodnie z filozofią „dwunastu kroków” i „dwunastu tradycji”. Zaproszeni goście udzielili sugestii jak profesjonaliści mogą pomóc osobie z problemem alkoholowym i jak skorzystać z oferty AA czy Al.-Anon.

Wspólnoty AA, NA i Al.-Anon działają skutecznie wśród mężczyzn i kobiet ze wszystkich środowisk od ponad kilku dziesięcioleci. Do Skawiny Wspólnota AA dotarła ponad dwadzieścia lat temu. Od 1996r. działa w Skawinie Grupa AA „AQUA VITA”, gdzie anonimowi alkoholicy ze Skawiny i nie tylko, spotykają się regularnie raz w tygodniu na mityngach. Aktualnie spotkania odbywają się w Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17, gdzie również odbywają się spotkania Grupy Rodzinnej Al.-anon „VITA ROSA”. Więcej na temat skawińskich grup w zakładce „grupy wsparcia” TUTAJ  oraz TUTAJ.

W trakcie spotkania przekazano uczestnikom materiały dotyczące funkcjonowania grup oraz materiały dot. procedury zobowiązania do leczenia odwykowego oraz materiały dot. oferty CWR.

 

Małgorzata Kopeć | wtorek, 4 czerwca 2019, 15:01
drukuj