Banner 1

Aktualności

Za nami szkolenie nt. substancji zabronionych

W dniu 17 października 2018r. w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie odbyło się szkolenie pt. „Substancje zabronione: narkotyki, dopalacze. Rozpoznawanie substancji oraz osób będących pod ich wpływem” zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy w  Skawinie przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

W spotkaniu, wżęło udział 15 osób, wśród których były panie psycholog i pedagog pracujące w szkołach na terenie gminy Skawina.

Prowadzącą szkolenie była Katarzyna Kudyba pedagog profilaktyk, psycholog, wychowawca z doświadczeniem zawodowym jako trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy – mająca doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, konsultacji skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i dzieci, i młodzieży.

Celem szkolenia, które było kontynuacją wcześniejszych szkoleń w omawianym zakresie, było zapoznania słuchaczek z najpopularniejszymi akcesoriami tzw. „schowkami” do substancji psychoaktywnych, wzornikami z atrapami dopalaczy i narkotyków. Trenerka zaprezentowała  opakowania po środkach psychoaktywnych i wyjaśniła ich wpływ na organizm człowieka oraz objawy, które mogą̨̨ się̨̨ pojawić́ po przyjęciu danej substancji.  Zwrócono uwagę na „nowe Media”, które mogą być zagrożeniem kreującym przychylną postawę wobec substancji psychoaktywnych. W trakcie spotkania omówiono także wyniki badań „Analiza zjawiska nowych substancji psychoaktywnych w opinii uczniów z terenu gminy Skawina”  przeprowadzonych w II półroczu roku szkolnego 2017/2018. Nakreślono zagadnienia i propozycje do dalszej pracy profilaktycznej.

Wyrażamy nadzieję, że szkolenie wzbogaciło wiedzę oraz rozwinęły praktyczne kompetencje potrzebne  w sytuacji kryzysowej, jaką jest sięganie po środki psychoaktywne.

Małgorzata Kopeć | czwartek, 18 października 2018, 09:19
drukuj