Banner 4

Aktualności

Zachowaj Trzeźwy Umysł po raz 17-ty w gminie Skawina!

Z wielką przyjemnością informujemy, że gmina Skawina po raz 17 przystąpiła do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Kampanijne zadania w 2018 roku realizują zarówno uczniowie, dorośli, a więc cała społeczność lokalna! W projekcie biorą udział setki zaangażowanych gmin z całej Polski, podejmując aktywną profilaktykę. Hasło XVIII edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł brzmi „AUTOPORTRET – zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję – czyli o budowie poczucia własnej wartości”.

 Cele główne kampanii 2018:

 • Wspieranie budowy poczucia własnej wartości;
 • Nauka samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia;
  Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży;
 • Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych
 • Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

Cele dodatkowe kampanii 2018:

 • Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
 • Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Realizacja celów  i założeń kampanii pozwoli:

 • Wzmocnić proces edukacyjny i wychowawczy w szkołach;
 • Przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom ryzykowanym;
 • Wspierać rozwój dzieci i młodzieży;
 • Rozwijać umiejętności zdrowego spędzania czasu;
 • Motywować dzieci i młodzież do samorozwoju i rozwoju dojrzałej osobowości.

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przygotowano praktyczne zestawy dotyczące profilaktyki alkoholowej, m.in. karty zadań do pracy z uczniami, plakaty, ulotki, dyplomy oraz certyfikaty dla koordynatorów. Ponadto organizatorzy kampanii stawiają na zaangażowanie uczestników m.in. poprzez kursy edukacyjne oraz zadania konkursowe z atrakcyjnymi nagrodami.

Szkoły zaangażowane w tegoroczną kampanię: Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 6 w Skawinie, Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej, Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie, Szkoła Podstawowa w Zelczynie, Szkoła Podstawowa w Kopance, Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach, Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach, Szkoła Podstawowa w Rzozowie, Zespół Szkół Katolickich w Skawinie, Zespół Placówek Oświatowych w Borku szlacheckim, Zespół Szkolno –  Przedszkolny w Krzęcinie.

Kampania jest inspiracją do podejmowania innych działań profilaktycznych na terenie gminy, w tym dorocznej już XV Jubileuszowej Imprezy Środowiskowej Zachowaj Trzeźwy Umysł, która odbędzie się w dniu 26 maja 2018r. w Parku Miejskim w Skawinie ramowy scenariusz imprezy TUTAJ, regulamin zawodów sportowych TUTAJ.

Organizatorzy imprezy przygotowali konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem Czas wolny z Rodziną zawsze spędzamy, bardzo się mocno wszyscy kochamy”. Regulamin konkursu TUTAJ 

Wyrażamy nadzieję, że idea kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,spotka się z poparciem  i zrozumieniem Państwa, a przy udziale wszystkich, którym dobro dzieci i młodzieży leży na sercu, przyniesie zamierzone cele oraz dla całej społeczności lokalnej wiele satysfakcji i pożytku.

Małgorzata Kopeć | środa, 18 kwietnia 2018, 12:37
drukuj