Banner 1

Aktualności

Zachowaj Trzeźwy Umysł w ZPO w Kopance!

Realizując zadania w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”  w czasie trwającej w Polsce pandemii wywołanej koronawirusem COVID-19 Zespół Placówek Oświatowych w Kopance zmodyfikował scenariusz działań dostosowując je do zaistniałej sytuacji.

Wychowawcy oraz nauczyciele odpowiedzialni za realizację tych zadań wykorzystując metody i techniki kształcenia na odległość (m.in. aplikacja ZOOm, platforma Office 365 Teams) przeprowadzili cykl zajęć wychowawczych promujących zdrowy styl życia oraz wpływających na kształtowanie postaw asertywnych i umiejętności odmawiania.

W trakcie spotkań online z uczniami realizowano również elementy z zakresu komunikacji interpersonalnej, z naciskiem na budowanie pewności siebie, asertywności i przestrzegania norm społecznych.

W ramach realizacji zadań uczniowie klas IV-VIII wykonywali również projekty w formie prezentacji multimedialnych, prac plastycznych.

Działaniami objęto również rodziny uczniów klas III-VIII. Podczas spotkań w pedagogami szkolnymi (online) rodzice mieli możliwość konsultacji i uzyskiwania indywidualnych porad dotyczących wspierania dzieci i młodzieży w budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie. Ponadto przygotowano dla rodziców broszurki przesyłane z użyciem dostępnych komunikatorów, które zawierały zbiór zasad i wskazówek (tytuł materiału: „Jak pomóc dziecku dorastać asertywnie?”).

Działaniem o najszerszym zasięgu była organizacja rodzinnego konkursu plastycznego z możliwością wykorzystania różnorodnych technik i materiałów. Podstawowym kryterium oceny efektów była dokumentacja potwierdzająca zaangażowanie wszystkich członków rodziny w realizację plakatu propagującego hasło tegorocznej kampanii. Warto nadmienić, że do podjęcia zadań zgłosili się także rodzice przedszkolaków.

Komisja konkursowa wyłoniła trzy najciekawsze prace spośród nadesłanych i spełniających kryteria konkursowe. Laureatami konkursu zostały rodziny:

  • Mikołaja, Małgorzaty i Barbary Zaremba-Śmietańskich
  • Viktorii Sikory
  • Piotra i Jana Kolstrung

Laureaci otrzymali nagrody sfinansowane z budżetu gminy Skawina w ramach GPPiRPA, które uatrakcyjniły prowadzone działania profilaktyczne w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

Źródło: ZPO w Kopance 

 

Małgorzata Kopeć | środa, 17 czerwca 2020, 13:50
drukuj