Aktualności

Zaproszenie dla szkół do udziału w kampanii społecznej „Benefis Naszej Rodziny 2.0”

W związku z przystąpieniem gminy Skawina do udziału w drugiej edycji kampanii  społecznej do „Benefis Naszej Rodziny 2.0”, serdecznie zapraszamy społeczność szkół z terenu gminy do włączenia się w działania realizowane na terenie gminy oraz województwa małopolskiego w ramach tej potrzebnej społecznie akcji. Honorowy patronat nad kampanią objął Norbert Rzepisko Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

Głównym celem kampanii, której pierwsza edycja miała miejsce w 2020 roku jest: skupienie aktywności gmin i placówek oświatowych w Małopolsce na trosce o rodzinę jako fundamencie ładu społecznego.

Cele szczegółowe:

  • kształtowanie przywiązania do tradycji i zachęcanie do tworzenia własnych obyczajów;
  • wdrażanie do okazywania sobie nawzajem szacunku w rodzinie;
  • wzmacnianie więzi, pogłębianie relacji;
  • wzmacnianie wartości rodzinnych;
  • wypromowanie mody na wspólne, rodzinne spędzanie wolnego czasu;
  • rozbudzanie ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej rodzin.

Działania kampanijne są ukierunkowane na zachęcanie do tworzenia i kultywowania własnych  rodzinnych obyczajów, okazywania sobie nawzajem szacunku w rodzinie, wzmacnianie więzi, pogłębianie relacji, propagowanie wartości rodzinnych, promowanie mody na wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego, rozbudzanie ciekawości świata, pasji aktywności życiowej rodzin. Projekt zakłada wypromowanie w małopolskich rodzinach celebrowania własnej wyjątkowości poprzez wprowadzenie do kalendarza uroczystości rodzinnych (jak rocznice, chrzciny, imieniny mamy, taty, urodziny dzieci) –  Benefisu  Naszej  Rodziny – dnia kiedy jesteśmy razem, dnia kiedy cała rodzina świętuje swoją oryginalność.

Poprzez wspólne aktywności wzmacnia się więź rodzinna. Życzliwa rozmowa, bezpośrednia relacja, udział we wspólnych rodzinnych działaniach, tworzenie rytuałów, zabaw, odkrywanie pasji, wytwarzają szczególne poczucie wzajemnej bliskości i jedności rodzinnej. Rodzina poprzez planowanie i relację wspólnego świętowania, kreuje swój system wartości, własne zwyczaje i tradycje, które poniosą w przyszłość najmłodsi uczestnicy. W każdej rodzinie znajdziemy wartościową i ciekawą historię/umiejętność/talent/pasję, która warto przekazać kolejnym pokoleniom.

Wraz z organizatorami kampanii chcemy dotrzeć do rodzin poprzez szkoły, którym zostaną przekazane scenariusze zajęć edukacyjnych do realizacji na lekcjach wychowawczych. Szkoły zaproszą swoich uczniów do udziału w konkursie na najciekawszy i najwartościowszy rodzinny benefis.

Kampania realizowana jest przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Biura Pełnomocnika Rządu ds. Demografii, a jej realizatorem jest  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z Wieliczki.

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w projekcie, którego realizacja jest wspaniałą okazją do wspólnego spędzania czasu rodzin, wzmacniania i pogłębiania więzi rodzinnych, będących czynnikami chroniącymi przed uzależnieniami i innymi kryzysami.

Szczegóły dot. kampanii  zostały przekazane do szkół podstawowych z terenu gminy Skawina. Koordynatorem kampanii na poziomie gminnym jest Małgorzata Kopeć Kierownik Centrum Wspierania Rodziny tel. kontaktowy 12 276 01 27. 

FINAŁ KAMPANII 2020 – poniżej !


Małgorzata Kopeć | środa, 19 października 2022, 14:38
drukuj