Banner 2

Aktualności

Zaproszenie do tworzenia sztafet honorowych!

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie poprzez Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, Gimnazjum Nr 1 w Skawinie przy współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie organizują XII Imprezę Środowiskową „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która odbędzie się w dniu 23 maja 2015r. w godzinach od 12.00 do 17.30. w Parku Miejskim w Skawinie obok Pałacyku „Sokół”.

Atrakcją imprezy jest udział biegowych „Sztafet honorowych”, do udziału w których organizatorzy zapraszają przedstawicieli różnych środowisk i profesji m. in.: samorządowców, księży, nauczycieli, przedstawicieli zakładów pracy, organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Długość sztafety: 4 x 200 metrów. Start sztafet: godzina 15.30.

Gorąco zapraszamy przedstawicieli różnych środowisk Gminy Skawina (niezależnie od wieku) do tworzenia 4 osobowych sztafet, popierających życie zdrowe, wolne od nałogów a równocześnie chcących szerzyć wartości płynące z aktywnego spędzania wolnego czasu.

Pragniemy przypomnieć, że w 2014 roku podczas imprezy „Zachowaj Trzeźwy Umysł” sztafety tworzyli przedstawiciele:

 • Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie,
 • Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Skawinie,
 • nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie,
 • nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Skawinie,
 • nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych,
 • nauczycieli Szkoły Muzycznej I st. w Skawinie,
 • pracowników i sympatyków Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie,
 • Towarzystwa Przyjaciół Skawiny,
 • Prawicowego Bloku Samorządowego Skawina z posłem Piotrem Ćwikiem na czele,
 • Klubu Sportowego „Optima”,
 • Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast,
 • wolontariuszy pracujących przy oranizacji imprezy,
 • Stowarzyszenia „Budujemy Nadzieję”.

Galeria z ubiegłorocznej imprezy TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i udziału w imprezie. Zachęcamy również do utworzenia grup kibiców, wspierających sztafety w sportowych zmaganiach.

Zgłoszenia sztafet honorowych przyjmują telefonicznie do dnia 15 maja 2015r:

 • Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii tel. 12 276 01 27
 • Joanna Józefczyk Janek – Zastępca Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Skawinie tel. 12 291 21 96

Wyrażamy nadzieję, że słońce, świeże powietrze, sprawdzanie własnych sił oraz szlachetna rywalizacja w duchu fair play, z pewnością dostarczą wiele emocji i radości wszystkim uczestnikom imprezy.

 

Szczegółowy program imprezy TUTAJ.

 

Małgorzata Kopeć | środa, 6 maja 2015, 08:52
drukuj