Banner 4

Aktualności

Zaproszenie do tworzenia sztafet honorowych „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Szkoła Podstawowa Nr 6  w Skawinie przy współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie organizują XV Jubileuszową Imprezę Środowiskową „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która odbędzie się w dniu 26 maja 2018r. w godzinach od 12.00 do 17.00 w Parku Miejskim w Skawinie obok Pałacyku „Sokół”.

Atrakcją imprezy jest udział biegowych „Sztafet honorowych”, do udziału w których organizatorzy zapraszają przedstawicieli różnych środowisk i profesji m. in.: samorządowców, księży, nauczycieli, przedstawicieli zakładów pracy, organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Długość sztafety: 4 x 200 metrów. Start sztafet: godzina 15.30.

Gorąco zapraszamy przedstawicieli różnych środowisk Gminy Skawina (niezależnie od wieku, kondycji etc.:) do tworzenia 4 osobowych sztafet, popierających życie zdrowe, wolne od nałogów, bez przemocy a równocześnie chcących szerzyć wartości płynące z aktywnego spędzania wolnego czasu.

Pragniemy przypomnieć, że od 2014 i kolejnych latach podczas imprezy „Zachowaj Trzeźwy Umysł” sztafety tworzyli przedstawiciele:

 • Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie
 • Rady Miejskiej w Skawinie
 • Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Skawinie
 • Komisariatu Policji w Skawinie
 • Centrum Kultury i Sportu – Ratownicy
 • Gimnazjum nr 1 w Skawinie
 • Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie
 • Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
 • Szkoły Muzycznej I st. w Skawinie
 • Przedszkola Samorządowego nr 2 w Skawinie
 • Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skawinie
 • Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie
 • Przedszkola „Parkowe Skrzaty”
 • Klubu Malucha „Parkowe Skrzaty”
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie
 • Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie
 • Towarzystwa Przyjaciół Skawiny
 • Prawicowego Bloku Samorządowego Skawina z obecnym Wojewodą Województwa Małopolskiego Panem Piotrem Ćwikiem na czele
 • Klubu Sportowego „Optima” (drużyna MEN, drużyna WOMAN)
 • MTS Piast Piłkarze Ręczni
 • Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast
 • Gości z Turcianskich Teplic – miasta partnerskiego Skawiny na Słowacji
 • Skawińskiego Stowarzyszenia Klubu Seniora „Seniorek” w Skawinie
 • wolontariuszy pracujących przy organizacji imprezy
 • Stowarzyszenia „Budujemy Nadzieję”
 • Ochotniczej Straży Pożarnej I w Skawinie
 • Ochotniczej Straży Pożarnej II w Korabnikach
 • Spółdzielni Socjalnej „Bajkowa Kraina”
 • Chrześcijańskiego Ośrodka Kultury im. sw. Siostry Faustyny w Skawinie
 • Pogotowania Ratunkowego w Skawinie
 • Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Skawina
 • I Międzynarodowej grupy nauczycieli realizujących projekt Comenius
 • II Międzynarodowej grupy nauczycieli realizujących projekt Comenius
 • Nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Skawinie
 • Ochotniczej Straży Pożarnej Skawina II w Korabnikach
 • „Sztafeta Niebieskiego Misia” z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Skawinie
 • Stowarzyszenia „Równa szansa”
 • Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podgórki”
 • Środowiskowego Domu Samopomocy
 • Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „Kruszynki”
 • Przedszkola ZIPI „Inkluzja”
 • Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu
 • Grupy „Dzieci są ważne”

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i udziału w imprezie. Zachęcamy również do utworzenia grup kibiców, wspierających sztafety w sportowych zmaganiach.

Zgłoszenia sztafet honorowych przyjmują telefonicznie do dnia 11 maja 2018r:

 • Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii tel. 12 276 01 27
 • Joanna Józefczyk Janek – Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie tel. 12 291 21 96

Wyrażamy nadzieję, że słońce, świeże powietrze, sprawdzanie własnych sił oraz szlachetna rywalizacja w duchu fair play, z pewnością dostarczą wiele emocji i radości wszystkim uczestnikom imprezy.

Małgorzata Kopeć | środa, 18 kwietnia 2018, 14:44
drukuj