Banner 3

Aktualności

Zaproszenie na szkolenie dla realizatorów Programu „Przyjaciele Zippiego”

Centrum Wspierania Rodziny Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie organizuje 3edycję bezpłatnego szkolenia Programem „Przyjaciele Zippiego” dla nauczycieli/wychowawców realizatorów międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego pod nazwą „Przyjaciele Zippiego”.

Zakres tematyczny szkolenia (opis): Szkolenie przygotowuje nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych do prowadzenia programu Przyjaciele Zippiego (nauczyciel po szkoleniu prowadzi 24 spotkania z dziećmi w wieku 5-9 lat, w ciągu jednego roku szkolnego). W trakcie 12 godz. dydaktycznych szkolenia nauczyciele zapoznają się z filozofią programu i koncepcją „radzenia sobie z trudnościami”, na założeniach której, został zbudowany program Przyjaciele Zippiego. Zadanie obejmuje organizację i przeprowadzenie 12-godz. szkolenia wraz z materiałami dla nauczycieli i dla dzieci.

Przyjaciele Zippiego – to międzynarodowy program psycho-edukacyjny z zakresu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego. Od 2013 r. jest wpisany na listę programów rekomendowanych przez PARPA, KBPN i ORE. Jest realizowany przez nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli z dziećmi w wieku 5 – 9 lat.

Program „Przyjaciele Zippiego” został opracowany w celu wyposażenia małych dzieci w podstawowe kompetencje społeczno – emocjonalne, które pomagają radzić sobie w sytuacjach trudnych, a w przyszłości pozwolą im dobrze funkcjonować w relacjach z innymi ludźmi i unikać zachowań ryzykownych. W efekcie udziału w zajęciach, u dzieci następuje wzrost umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów. Program uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi trudnościami, jak rozpoznawać i nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby rozwiązywania konfliktów, zachęca do współpracy i pomagania innym.

Program składa się z sześciu części:

  1. Uczucia
  2. Komunikacja
  3. Przyjaźń
  4. Rozwiązywanie konfliktów
  5. Radzenie sobie ze zmianą i stratą
  6. Dajemy sobie radę

Zakładanym rezultatem realizacji programu „Przyjaciele Zippiego” jest również wzrost kompetencji wychowawczych nauczycieli. Program stwarza możliwość lepszego poznania dzieci i indywidualizacji pracy z uczniem.

Jest to Program międzynarodowy, realizowany obecnie w wielu krajach na całym świecie. Właścicielem Programu Przyjaciele Zippiego jest angielska Fundacja Partnership for Children. W Polsce Program Przyjaciele Zippiego jest oferowany na podstawie umowy licencyjnej – przez ogólnopolską, niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli Centrum Pozytywnej Edukacji.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów pracujących z dziećmi w przedziale wiekowym 5 – 9 lat w przedszkolach i szkołach na ternie gminy Skawina do uczestnictwa w szkoleniu.

Termin warsztatów: (cz. 1)  21 października 2020 r. (cz. 2) 28 października  2020 r. godz. od 8.00 do 14.00

Miejsce realizacji warsztatów: Sala Pałacyku Sokół ul. A. Mickiewicza 7 w Skawinie. 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 szkolenie zostanie zorganizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego. 

 

Szczegóły organizacyjne oraz karty zgłoszenia zostały przekazane do szkół i przedszkoli. Karta zgłoszenia do pobrania w załącznikach. 

Małgorzata Kopeć | wtorek, 15 września 2020, 08:00
drukuj