Banner 2

Aktualności

Zaproszenie na szkolenie „Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w pracy z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy – z zastosowaniem PSR”

Centrum Wspierania Rodziny zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych w pracy z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy – z zastosowaniem PSR (Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach) – I część dla osób pracujących z rodzinami uwikłanymi w przemoc, w szczególności ze sprawcami przemocy.

Adresaci szkolenia: Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w Skawinie, Członkowie Grup Roboczych oraz inne osoby pracujące z osobami stosującymi przemoc, w tym: przedstawiciele placówek oświatowych (pedagodzy, psychologowie, wychowawcy), Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skawinie, Centrum Zdrowia Psychicznego, Komisariatu Policji w Skawinie, Straży Miejskiej w Skawinie, placówek zdrowotnych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cele szkoleń: Szkolenie ma na celu doskonalenie kompetencji komunikacyjnych osób pracujących z rodzinami uwikłanymi w przemoc, w szczególności z pracujące z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy.

Organizatorzy: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Centrum Wspierania Rodziny wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skawinie

Termin: 26 i 27 maja 2022 r.  w godz. 8.30 15.30 (ciągłość zajęć) 

Miejsce szkolenia: Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie ul. Ks. J. Popiełuszki 17.

Program szkolenia:

26 maja 2022 r.

KOMUNIKACJA  INTERPERSONALNA W PRACY  Z OSOBĄ PODEJRZANĄ  O STOSOWANIE PRZEMOCY

 I sesja – zajęcia integracyjno – poznawcze

II sesjawprowadzenie do komunikacji interpersonalnej, formy i rodzaje komunikacji

III sesja – komunikacja niewerbalna – główne formy i funkcje, diagnoza sytuacji przemocowych, praca w grupach. Analiza materiału  filmowego

IV sesja – komunikacja werbalna – poziomy komunikacyjne i zasady skutecznej komunikacji z osobami uwikłanymi w przemoc domową – techniki aktywnego słuchania

V sesja – przeszkody w skutecznym komunikowaniu się, stosowane przez klientów uwikłanych w przemoc – mechanizmy obronne

 27 maja 2022 r.

PODEJŚCIE SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIACH NOWATORSKĄ METODĄ PRACY Z OSOBAMI UWIKŁANYMI W PRZEMOC DOMOWĄ

I sesja – najważniejsze założenia PSR

II sesja – Podstawowe umiejętności potrzebne do prowadzenia wywiadu – ćwiczenia warsztatowe

III sesja – Proces rozmowy skoncentrowanej na rozwiązaniach w rozmowie z potencjalnym sprawcą przemocy domowej – analiza materiału filmowego

IV sesja – Techniki pomocne w  realizacji celów klienta i pracowników instytucji – skalowanie, pytanie o cud, o wyjątki od problemów, zauważanie zasobów, stosowanie komplementowania – jako motywowanie do zmiany.

Metody szkoleniowe: praca w grupach/parach, prezentacja i analiza nagrań sesji terapeutycznych, sesje symulowane, nagrywanie ćwiczeń i analiza materiału

Realizator: Centrum Metodyczno – Szkoleniowe BOSSTON Beata Dąbrowska – psycholog, socjolog, pracownik socjalny, psychoterapeuta (ukończone 4-letnie całościowe szkolenie z terapii systemowej i psychodynamicznej i 3-letnie szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), certyfikowany superwizor pracy socjalnej, superwizor Wideotreningu Komunikacji, wykładowca uniwersytecki – Uniwersytet Jagielloński (Instytut Psychologii, Instytut Socjologii), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Humanitas. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe – w pomocy społecznej (ośrodek pomocy społecznej, regionalny ośrodek polityki społecznej, ngo) oraz w placówkach ochrony zdrowia (ośrodek leczenia uzależnień, ośrodek wczesnej interwencji, ambulatorium terapii rodzin) – jako pracownik, menager oraz dyrektor. Autorka i współautorka kilkunastu wydawnictw i artykułów  zakresu pracy socjalnej, superwizji, psychologii i psychoterapii. Prelegent, moderator i uczestnik kilkudziesięciu konferencji krajowych i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Stowarzyszenia Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej.

 

Chętnych do udziału w warsztatach prosimy o przekazanie wypełnionej karty zgłoszenia, właściwej dla wybranego terminu szkolenia. Karty można pobrać TUTAJ.

Zgłoszenia prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: m.kopec@gminaskawina.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17 w Skawinie w terminie do dnia 24 maja 2022r.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (max. 18) decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny – koszty pokrywa Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

 

Źródło: CWR

Małgorzata Kopeć | czwartek, 19 maja 2022, 14:52
drukuj