Banner 1

Aktualności

Zaproszenie na szkolenie programem „Spójrz Inaczej dla nauczycieli klas IV-VIII”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych na terenie gminy Skawina do udziału w bezpłatnych warsztatach Programem Andrzeja Kołodziejczyka „SPÓJRZ INACZEJ” dla nauczycieli klas IV-VIIII szkół podstawowych.

Program wychowawczo – profilaktyczny „Spójrz Inaczej” to zbiór  scenariuszy zajęć do systematycznej pracy klasami IV-VI i VII-VIII szkoły podstawowej oraz w świetlicach socjoterapeutycznych. Stanowi profilaktykę pierwszego stopnia, opartą na rozumieniu i zaspokojeniu podstawowych potrzeb dziecka, aby  znajdowało w sobie oparcie w trudnych sytuacjach a w przyszłości nie sięgało w tym celu po środki uzależniające.  Program uczy  je rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i wyrażania emocji, rozwiązywania konfliktów w konstruktywny  sposób, umiejętności  pracy w grupie.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych jak i wychowawców świetlic pracujących z dziećmi w przedziale wiekowym klasy IV-VIII w szkołach na ternie gminy Skawina do uczestnictwa w szkoleniu. 

Termin warsztatów: 8,9,10,11 grudnia 2018r. cz. 1 oraz 15,16 grudnia 2018r. cz. 2.

Przebieg warsztatów:  55 godzin wg poniższego harmonogramu:

 (35 godzin)

  • sobota od 9.30  do 17.30 z 1/2 godzinną przerwą obiadową (od 13.30 do 14.00 – uczestniczki obiad organizują we własnym zakresie)
  • niedziela od 9.30 do 17.30
  • poniedziałek – zajęcia z dziećmi w szkole – co drugą godzinę lekcyjną prowadzą 2 nauczycielki w  klasie, pozostałe oglądają a co drugą godzinę omówienie przeprowadzonych zajęć (tzw. informacje zwrotne)        
  • wtorek tak jak w poniedziałek  od której godziny rozpoczęcie – zależeć będzie od organizacji w szkole zajęć z dziećmi.

Za tydzień lub dwa następny etap warsztatów (20 godzin)  – jest bez udziału uczniów.

Miejsce realizacji warsztatów: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skawinie ul. Korabnicka 19.

Realizator: Usługi Terapeutyczne „EGO” Halina Krzyształowicz – Stachyra ul. Szopkarzy 6/7, 31-228 Kraków.

Uczestnicy warsztatów otrzymują zaświadczenia o ich odbyciu, wydane przez Ośrodek Szkolenia Nauczycieli „Spójrz Inaczej” respektowane przez władze oświatowe w całej Polsce.

Koszty związane z wynagrodzeniem prowadzącej zajęcia pokrywa Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast koszty zakupu podręczników ze scenariuszami uczestniczki zakupują obowiązkowo i we własnym zakresie (koszt podręczników: 35,00 zł za część IV-VI  i 25,00 zł za część dla klas VII-VIII).

Z  uwagi na finansowanie szkolenia ze środków gminnych, osoby przeszkolone będą zobowiązane do realizacji programu do końca roku szkolnego 2018/2019 w szkołach, w których pracują.

Sprawozdanie dotyczące sposobu realizacji warsztatów programem „Spójrz Inaczej” wśród uczniów danej szkoły należy przedłożyć do dnia 19 czerwca 2019r. do Małgorzaty Kopeć Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi  i Zapobiegania Narkomanii siedziba: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie – Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17.

Chętnych do udziału w warsztatach prosimy o przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia na numer 12 276 34 10 lub osobiste przedłożenie w siedzibie  Pełnomocnika tj. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie – Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2018r.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Małgorzata Kopeć | poniedziałek, 22 października 2018, 16:47
drukuj