Banner 3

Aktualności

Zaproszenie szkół do współpracy w ramach NO PROMIL NO PROBLEM!

W imieniu inicjatorów kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM serdecznie zapraszamy szkoły z terenu gminy Skawina do włączenia się w działania realizowane na terenie gminy i województwa małopolskiego w roku 2018.

Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.

Zmiany w postawach i zachowaniach społecznych są możliwe tylko wówczas, gdy będą promowane i wspierane działaniami prowadzonymi na poziomie lokalnym, dlatego gmina Skawina przystąpiła do współpracy z organizatorami akcji i włączyła się w XI edycję kampanii w Małopolsce. Prowadzenie edukacji publicznej dotyczącej ograniczenia szkód związanych z piciem alkoholu wpisuje się realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Promowanie trzeźwości na drogach naszej gminy, znajduje się wśród priorytetów polityki lokalnej wobec alkoholu i liczymy na wsparcie i udział Państwa w  tej ważnej społecznie sprawie.

W bieżącym roku kampania realizowana jest przy wsparciu finansowym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Gminy biorące udział w projekcie otrzymają, specjalnie przygotowane, bezpłatne materiały pomocne w realizacji działań kampanijnych (ulotki, plakaty, baloniki, koszulki). Ponadto gmina Skawina wspierać będzie inicjatywy szkół w  ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, tegoroczna edycja kampanii będzie zawierała elementy wskazujące, jak ważna dla rozwoju narodu jest idea trzeźwości i łącząca się z nią postawa odpowiedzialności.

Serdecznie zapraszamy szkoły z terenu gminy Skawina do współpracy i włączenia się w tę ważną społecznie kampanię i wskazanie osoby – koordynatora akcji na terenie placówki.

W przypadku zainteresowania danej szkoły  przystąpieniem do akcji, prosimy o przesłanie deklaracji (do pobrania w załącznikach)  do dnia 20 września 2018r. na adres: bezpromilowo@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek, ul. Pocztowa 1, 32-020 Wieliczka. Jednocześnie prosimy przekazanie kopii deklaracji do Małgorzaty Kopeć Ambasadora akcji na terenie Gminy Skawina pod nr fax. 12 276 34 10 lub bezpośrednio w siedzibie tj.: Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17.

 

Małgorzata Kopeć | środa, 12 września 2018, 12:46
drukuj