Aktualności

„Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy” – edycja II

Na plakacie znajduje się informacja o spotkaniu „Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy” organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie na które zaprasza mieszkańców gminy w szczególności kobiety oraz cudzoziemców. Na plakacie jest umieszczony tytuł projektu „Dzięki Pomocy żyjemy bez przemocy – edycja II” Spotkane odbędzie się 29 czerwca w godz. od 10.00 do 14.00 w Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17. Projekt „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy – edycja II” jest współfinansowany z dotacji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego 2022 – Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie zaprasza mieszkańców gminy, w tym również cudzoziemców  na spotkanie edukacyjno-informacyjne „Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy? Spotkanie odbędzie się 29 czerwca w godz. od 10.00 do 14.00 w Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17.

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy”- edycja II. Projekt jest  finansowany z dotacji budżetu państwa w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na rok 2022.Na plakacie znajduje się informacja o spotkaniu „Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy” organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie na które zaprasza mieszkańców gminy w szczególności kobiety oraz cudzoziemców. Na plakacie jest umieszczony tytuł projektu „Dzięki Pomocy żyjemy bez przemocy – edycja II” Spotkane odbędzie się 29 czerwca w godz. od 10.00 do 14.00 w Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17. Projekt „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy – edycja II” jest współfinansowany z dotacji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego 2022 – Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Małgorzata Kopeć | piątek, 24 czerwca 2022, 10:54
drukuj