Banner 3

Aktualności

„Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy” – edycja II

Na plakacie znajduje się informacja o spotkaniu „Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy” organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie na które zaprasza mieszkańców gminy w szczególności kobiety oraz cudzoziemców. Na plakacie jest umieszczony tytuł projektu „Dzięki Pomocy żyjemy bez przemocy – edycja II” Spotkane odbędzie się 29 czerwca w godz. od 10.00 do 14.00 w Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17. Projekt „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy – edycja II” jest współfinansowany z dotacji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego 2022 – Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie zaprasza mieszkańców gminy, w tym również cudzoziemców  na spotkanie edukacyjno-informacyjne „Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy? Spotkanie odbędzie się 29 czerwca w godz. od 10.00 do 14.00 w Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17. więcej

Maria Żyła | piątek, 24 czerwca 2022, 10:54
drukuj

Projekt pn. „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy” – edycja II

Plakat przedstawia barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz informację o dofinansowaniu projektu pn. „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy – edycja II” ze środków budżetu państwa w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Kwota dofinansowania wynosi: 70 490,00 zł. Całkowita wartość projektu 119 680,00 zł

Gmina Skawina przystąpiła do realizacji projektu pn. „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy”– edycja II realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na rok 2022. więcej

Maria Żyła | piątek, 24 czerwca 2022, 10:45
drukuj

Debata Oksfordzka w ZPO w Kopance

14 czerwca 2022 r. to dzień, który zapisał się w kalendarzu ważnych wydarzeń szkolnych i środowiskowych. W tym dniu uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance zmierzyli się w debacie prowadzonej w formule  oksfordzkiej z uczniami Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach. więcej

Maria Żyła | wtorek, 21 czerwca 2022, 14:46
drukuj

Zmiana harmonogramu dyżurów psychologa dla dorosłych obywateli Ukrainy.

Zmiana harmonogramu dyżurów psychologa dla dorosłych obywateli Ukrainy.

Dyżur prowadzony będzie w środy i piątki od godziny 16.00 do 19.00 w Centrum Wspierania Rodziny ul. Popiełuszki 17, tel. 12 276 34 10

Wsparcie udzielane jest bezpłatnie więcej

Maria Żyła | środa, 8 czerwca 2022, 15:37
drukuj

Forma świadczonych usług w Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Południe

Na prośbę Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Południe  publikujemy materiały w których zawarta jest forma świadczonych usług w Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Południe. więcej

Maria Żyła | środa, 1 czerwca 2022, 16:27
drukuj