Aktualności

CUS w Skawinie

UWAGA!!

 

 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 r.,  sprawy związane z realizacją gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień prowadzone są przez Centrum Usług Społecznych w Skawinie – więcej na temat CUS TUTAJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Kopeć | poniedziałek, 2 stycznia 2023, 10:11
drukuj

Nowy tomik bajek profilaktycznych pt. „Bajeczki z Rodzinnej Apteczki” wydany!

W Gminie Skawina wiele działań i środków zmierza w kierunku profilaktyki, promowania zdrowego stylu życia, zapobiegania zagrożeniom i wskazywania sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. więcej

Małgorzata Kopeć | środa, 28 grudnia 2022, 12:29
drukuj

Za nami kolejna międzyszkolna Debata Oxfordzka w gminie Skawina!

Wzrasta popularność debat oksfordzkich w naszej gminie!  Tym razem w dniu 13 grudnia 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie odbyła się pierwsza Międzyszkolna Debata Oxfordzka zorganizowana wśród szkół ponadpodstawowych z terenu Gminy Skawina, będąca zwieńczeniem projektu objętego opieką, instytucjonalną i finansową, Powiatu Krakowskiego oraz Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. więcej

Małgorzata Kopeć | piątek, 16 grudnia 2022, 11:37
drukuj

Raport „Diagnozy problemów uzależnień w gminie Skawina” przeprowadzonej w 2022 r.

Prezentujemy Raport z „Diagnozy problemów uzależnień w gminie Skawina” przeprowadzonej w 2022 r. na terenie gminy. 

Celem badania było zdiagnozowanie problemów uzależnień w społeczności lokalnej gminy Skawina.  więcej

Małgorzata Kopeć | środa, 14 grudnia 2022, 12:32
drukuj

Weź udział w Lokalnej Diagnozie potrzeb i potencjału społeczności lokalnej  – ankieta dla mieszkańców

W związku z przekształceniem od dnia 1 stycznia 2023 r. Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie w Centrum Usług Społecznych, świadczącego usługi społeczne dla wszystkich mieszkańców przeprowadzana jest „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej”. więcej

Małgorzata Kopeć | poniedziałek, 12 grudnia 2022, 08:17
drukuj