Ważne informacje

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 r.,  sprawy związane z realizacją gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień prowadzone są przez Centrum Usług Społecznych w Skawinie. – więcej na temat CUS na stronie internetowej http://www.cus.skawina.net