Banner 4

Aktualności

Za nami XXIV Bal Bezalkoholowy

8 lutego br. w Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym „Gubałówka” w Skawinie Grupy Samopomocowe AA i AL-ANON i ich przyjaciele spotkali się na tradycyjnym spotkaniu integracyjnym bez alkoholu od lat nazywanym „Balem trzeźwościowym”. więcej

Małgorzata Kopeć | wtorek, 11 lutego 2020, 10:57
drukuj

Rozstrzygnięcie konkursów ofert z zakresu profilaktyki

w dniu 10 lutego br.  zostały rozstrzygnięte dwa konkursy ofert:  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r.,  w roku 2020 na terenie Gminy Skawina. Szczegóły poniżej.

więcej

Małgorzata Kopeć | wtorek, 11 lutego 2020, 08:53
drukuj

Ogłoszenie konkursu ofert: profilaktyka uzależnień 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2020 r.

więcej

Małgorzata Kopeć | czwartek, 2 stycznia 2020, 07:57
drukuj

Ogłoszenie konkursu ofert: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2020 r. więcej

Małgorzata Kopeć | czwartek, 2 stycznia 2020, 07:54
drukuj

Za nami cykl spotkań „Grupy Psychoedukacyjnej dla Osób Uwikłanych w Przemoc „

Od 2011 roku Urząd Miasta i Gminy w Skawinie organizuje spotkania grup psychoedukacyjnych dla osób uwikłanych w przemoc. Spotkania grupy, w której uczestniczyło średnio ok. 7 pań odbywały się w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, ul. Popiełuszki 17 w okresie: 26. 09.2019r.– 19.12.2019r. więcej

Maria Żyła | piątek, 27 grudnia 2019, 13:42
drukuj