Banner 1

Aktualności

Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W państwach UE już od ponad 20 lat (na mocy uchwały Parlamentu Europejskiego), w Polsce od 2003 roku (uchwałą Parlamentu RP) 22 lutego obchodzimy Europejski Dzień Ofiar Przestępstw.
W dniu 22 lutego 2011, dla zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17, zorganizowano dyżur specjalistów, w trakcie, którego udzielano porad o uprawnieniach przysługującym osobom pokrzywdzonym oraz ofiarom przestępstw.

 

Założeniem organizatorów było:

  • niesienie pomocy osobom, które stały się ofiarami przestępstw np.: przybierającej różne formy i postacie przemocy w rodzinie: przemocy fizycznej, przemocy seksualnej; przemocy psychicznej, ekonomicznej oraz innego rodzaju przestępstw m. innymi kradzieży, gwałtów, wypadków komunikacyjnych;
  • udzielanie porad z zakresu pomocy społecznej oraz leczenia uzależnień.

Dyżur pełnili: Komendant Straży Miejskiej, przedstawiciel Komisariatu Policji, pracownik socjalny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii.

Na dyżur zgłosiła się jedna kobieta, która wraz z mężem padła ofiarą fałszywych pracownic administracji PGM (około 1,5 miesiąca temu 2 kobiety weszły do ich mieszkania, aby sprawdzić stan instalacji wodociągowej. Kobiety zagadały właścicieli i poprosiły, by w łazience odkręcili wodę. Następnie kobiety pobiły ofiary, użyły gazu i spenetrowały mieszkanie). Zdarzenie zostało zgłoszone przez ofiary odpowiednim służbom, jednak lęki i niepokoje uniemożliwiają im codzienne funkcjonowanie.

Dyżurujący udzielili wsparcia kobiecie, wskazali możliwości i zachęcili do kontaktu z psychologiem Centrum Wspierania Rodziny. Ponadto udzielono porad i wskazówek dotyczących zachowania się w podobnych przypadkach.

Niska frekwencja osób podczas dyżuru, może oznaczać, iż osoby pokrzywdzone przestępstwem, na bieżąco szukają pomocy i rozwiązania problemów szukają bezpośrednio u odpowiednich służb i instytucji.

Wspólny dyżur był nie tylko wzbogaceniem oferty pomocy dla ofiar, ale także okazją do wymiany doświadczeń i zintegrowania działań instytucji zajmujących się pomaganiem osobom dotkniętym przemocą.

 

Źródło: Profilaktyka uzależnień

 

Galeria:

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:52
drukuj