Banner 5

Aktualności

I po feriach…

Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży to czas odpoczynku i zabawy. Jak co roku w Klubie Środowiskowym dla dzieci przy ul. Szkolnej 1 w Skawinie, od poniedziałku do piątku zorganizowano szereg zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

W trakcie zajęć zapewniono wszystkim dzieciom bezpieczeństwo i ciekawy sposób spędzania wolnego od nauki czasu. Sprzyjająca zimowa aura, duże opady śniegu (w pierwszym tygodniu ferii) zachęcały szczególnie do zabaw na świeżym powietrzu. Dużą radością było lepienie bałwana, tworzenie lodowych budowli i zabawy śnieżkami.

 

Atrakcją były wyjścia na lodowisko, gdzie dzieci doskonaliły jazdę na łyżwach, a inne się jej uczyły. Dwukrotnie zorganizowano wyjście do skawińskiego kina „Piast” na filmy „MIŚ Yogi” i „ Happy feet 2-tupot małych stóp”. Ciekawym przeżyciem dla dzieci był udział w warsztatach ceramicznych w Muzeum Regionalnym w Skawinie, na których lepiono z gliny ceramicznej, kamyków, drewna zamek Kazimierza Wielkiego.

 

Organizowano także szereg ciekawych zajęć świetlicowych: turnieje w wykorzystaniem gier dydaktycznych, planszowych, konkursy plastyczne i muzyczne, tematyczne zabawy integracyjne. Odbyła się muzyczno-taneczna zabawa karnawałowa. W ramach zajęć realizowano także zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień i zagrożeń. Codziennie na dzieci czekał poczęstunek. Chętnie uczęszczały na zajęcia, na których panowała zawsze miła i ciepła atmosfera.

 

 

Zajęcia realizowane były w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i stanowiły element kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

 

Skawina w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” kliknij TUTAJ

Przypomnijmy sukces uczennicy Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach w kampanii 2011 – kliknij TUTAJ

 

 

 

 

Małgorzata Kopeć | środa, 29 lutego 2012, 08:55
drukuj