Banner 2

Aktualności

Informacja dot. sposobu udzielania porad i konsultacji przez specjalistów w CWR

W związku z występowaniem stanu pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2), zapraszamy wszystkich klientów korzystających z usług w Centrum Wspierania Rodziny do zapoznania się  z procedurą sposobu udzielania porad/konsultacji przez specjalistów CWR, określoną w załączniku do Zarządzenia Wewnętrznego nr 19.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 9 września 2020 r.  

 

 

PROCEDURA

DOT. SPOSOBU UDZIELANIA PORAD/KONSULTACJI PRZEZ SPECJALISTÓW W CENTRUM WSPIERANIA RODZINY W SKAWINIE UL. KS. J. POPIEŁUSZKI 17,  W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA (SARS-CoV-2)

par. 1

CEL WPROWADZENIA PROCEDURY

 1. Niniejsza procedura została wprowadzona w związku z sytuacją epidemiologiczną wynikającą z zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19.
 2. Procedura została dopasowana do charakteru usług świadczonych w Centrum Wspierania Rodziny (zwanego dalej „CWR”) i warunków lokalowych jakimi dysponuje CWR.

par. 2

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Każda osoba wchodząca do przestrzeni CWR zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk, korzystając ze środków dezynfekujących znajdujących się w holu CWR.
 2. Każda osoba wchodząca do CWR zobowiązana jest do zasłaniania nosa i ust zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przebywania w budynkach użyteczności publicznej.  
 3. Obowiązku zasłaniania ust i nosa nie stosuje się w przypadku osób zwolnionych na mocy 24 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz.U.2020.1356).
 4. Wszystkie osoby pozostające w pomieszczeniach CWR zobowiązane są do stosowania bezpiecznego dystansu wobec innych osób (1,5 metra).
 5. W CWR dostępne są środki do dezynfekcji rąk i przedmiotów, jednorazowe rękawiczki, w przestrzeniach sanitarnych wywieszona jest instrukcja mycia rąk, a na drzwiach gabinetów informacja dotycząca zasad bezpieczeństwa stosowanych w CWR.
 6. Każda osoba korzystająca z usług CWR zobowiązana jest przed wizytą do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej i przekazanymi przez pracownika administracji.
 7. Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do niezbędnego minimum czasu oczekiwania klienci CWR wcześniej uzgadniają telefonicznie/lub bezpośrednio ze specjalistą lub pracownikiem CWR termin spotkania osobistego ze specjalistą. Umówienie wizyty następuje w sposób następujący: ustalenie terminu (daty i godziny), podanie inicjałów klienta w kolejności: pierwsza litera imienia i nazwiska.
 8. Dodatkowo istnieje możliwość korzystania z teleporad specjalistów udzielanych telefonicznie oraz w formie wideokonferencji za pomocą komunikatora SKYPE (dotyczy wybranych usług świadczonych przez specjalistów). W zależności od bieżącej sytuacji epidemiologicznej, porady/i konsultacje mogą być udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie). Informacje dotyczące systemu i formy oraz harmonogramu prowadzenia dyżurów przez poszczególnych specjalistów zamieszcza się na stronie internetowej cwr-skawina.pl w zakładce „harmonogram dyżurów” lub udzielane są bezpośrednio u pracowników lub specjalistów CWR.

par. 3

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE WIZYTY W GABINECIE SPECJALISTÓW

 1. Osoba umówiona na spotkanie ze specjalistą przychodzi na wyznaczoną godzinę i zgłasza pracownikowi administracyjnemu w recepcji swoją obecność, po czym zostaje skierowana do odpowiedniego gabinetu specjalisty. W celu zminimalizowania ryzyka kontaktu z innymi osobami wchodzącymi do CWR specjaliści w poszczególnych gabinetach rozpoczynają pracę w 15 minutowych odstępach pomiędzy kolejnymi spotkaniami z klientami.
 2. Każda osoba umówiona na spotkanie podczas przebywania w holu CWR zobowiązana jest do zachowania odpowiedniej odległość między klientami oczekującymi na porady np. do innych specjalistów. Odległość ta nie może być mniejsza niż 1,5 m.
 3. W przypadku przybycia klienta do CWR bez wcześniejszego uzgodnienia konkretnego terminu, w wyjątkowych przypadkach może on oczekiwać w holu na wizytę u specjalisty z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa określonych powyżej.
 4. Drzwi do gabinetu otwiera o ustalonej godzinie specjalista lub pracownik administracyjny CWR.
 5. Odzież wierzchnią klient zabiera do gabinetu i wiesza na oparciu krzesła na czas spotkania.
 6. W trakcie wizyty zachowany jest bezpieczny dystans (minimum 1,5 m) pomiędzy specjalistą a klientem.
 7. Zarówno specjaliści jak i klienci zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust za pośrednictwem maseczek, przyłbic czy też innych środków ochronnych.
 8. Ustalona godzina wizyty może ulec zmianie z przyczyn niezależnych (indywidualny sposób podejścia do klienta uwarunkowany zgłaszanym problemem i przebiegiem rozmowy).
 9. W trakcie trwającego już spotkania, specjalista ma obowiązek odebrania telefonu (dot. usług świadczonych w formie teleporad i obsługi telefonów, w tym komórkowych wykorzystywanych do celów porad zdalnych), i poinformowania dzwoniącego klienta, że          w chwili obecnej, z uwagi na trwające, bezpośrednie spotkanie z klientem nie może przeprowadzić rozmowy, proponując inny termin.  
 10. Po każdym spotkaniu specjalista odprowadza klienta do drzwi, a następnie dezynfekuje klamki i inne miejsca i przedmioty kontaktu bezpośredniego (najbliższe otoczenie: stolik, krzesło, długopis) i wietrzy pomieszczenie – czas wietrzenia pomieszczenia 15 minut.
 11. Po zakończeniu wizyty, jeśli to konieczne klient ustala kolejny termin z pracownikiem administracyjnym lub specjalistą CWR, który zapisuje go w terminarzu.
 12. Każdorazowo klient wraz ze specjalistą ustalają formę kolejnego kontaktu w oparciu o bieżącą sytuację epidemiologiczną, a także sytuację osobistą klienta.

 

 

Małgorzata Kopeć | wtorek, 15 września 2020, 09:10
drukuj