Aktualności

Medal „Zachowaj Trzeźwy Umysł dla gminy Skawina”

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł wpisała się trwale w pejzaż działań profilaktycznych realizowanych w Polsce. Również na terenie gminy Skawina, od kilkunastu lat realizowane są liczne konkursy, warsztaty, zawody i pikniki pod logo ZTU. Dzieci i młodzież uczestniczące w proponowanych przez inicjatorów kampanii zajęciach, uczą się twórczej aktywności, zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne w życiu wolnym od używek. Co roku kampanię wspierają znani sportowcy, którzy namawiają młodych ludzi do uprawiania sportu, do wysiłku fizycznego, rozwijania pasji, do stosowania odpowiedniego – także mentalnego – treningu (w tym gronie byli m.in.: Rafał Kubacki, Adam Małysz, Jerzy Dudek, Robert Korzeniowski, Małgorzata Dydek, Marek Kamiński, Monika Pyrek, Natalia Partyka i inni).

23 października br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się uroczysty finał kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018, prowadzony przez Jakuba Poradę, dziennikarza TVN. W tym roku ZTU towarzyszyło hasło „Autoportret – zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję – czyli o budowie poczucia własnej wartości, a patronat honorowy nad kampanią objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Sportu i Turystyki.

Podczas gali certyfikatem i okolicznościowym medalem wyróżniona została gmina Skawina za kilkunastoletni udział w kampanii, za wyjątkową aktywność i podejmowanie godnych naśladowani działań w dziedzinie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. W imieniu Pawła Kolasy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina wyróżnienie odebrała Małgorzata Kopeć Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii.

Podczas finału zostali powołani nowi członkowie Kapituły „Trzeźwego Umysłu”. Kapituła zrzesza grono najbardziej aktywnych pełnomocników i koordynatorów zajmujących się profilaktyką z całej Polski. Miło nam poinformować, że w tym roku prestiżowe wyróżnienie  i zaproszenie do grona członków kapituły otrzymała Małgorzata Kopeć Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii, która koordynuje przebieg kampanii na terenie gminy Skawina.

Głównym elementem gali było wręczenie głównych nagród w konkursie literacko-plastycznym „Autoportret. Wśród laureatów znalazło się 32 uczniów z całej Polski.

Gmina Skawina bierze udział w kampanii od 2002 roku. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy i agresji. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundacja „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Kampania adresowana jest do dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej, rodziców i nauczycieli.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w realizację tej jakże potrzebnej akcji, za trud, zaangażowanie i współpracę. Bez udziału różnych środowisk, a w szczególności placówek oświatowych projekt „Zachowaj Trzeźwy Umysł” nie mógłby się udać. Niech otrzymany medal  będzie symbolicznym docenieniem wspólnej pracy całych zespołów ludzi dobrej woli, działających w naszej społeczności.

 

fot. Małgorzata Kopeć, Tomasz Bednarek

Małgorzata Kopeć | sobota, 17 listopada 2018, 14:19
drukuj