Banner 3

Aktualności

„Nikomu nie wolno Cię skrzywdzić”

W dniach 30 marca i 2 kwietnia 2012r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie, w ramach programu ” W trosce o młodego człowieka”, odbyły się spotkania pt. „Nikomu nie wolno Cię skrzywdzić” z uczniami klas od IV do VI – prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Mł.Insp. Bogusławę Wyrobę oraz St. Insp. Tomasza Morawę.

Podczas zajęć w których uczestniczyło 97 uczniów szczegółowo omówiono zagadnienia takie jak: agresja, rodzaje przemocy, zaniedbanie, znęcanie, ofiara przemocy, sprawca przemocy – konsekwencje prawne stosowania przemocy.

W trakcie spotkań omówiono rodzaje przemocy ze szczególnym zwróceniem uwagi na ton rozmówcy, uświadomiono uczniom, iż słowem, poniżaniem, gestem i mimiką twarzy można zranić tak samo jak pięścią. Zwrócono również uwagę na dotyk, który niepożądany jest  przejawem przemocy seksualnej.

Uświadamiano, że prawidłowym i społecznie akceptowanym sposobem wygranej nad przemocą i agresją jest dialog. Szczera, otwarta rozmowa w domu, w szkole, w klasie, w grupie kolegów. Konieczne jest również, aby nikt nie był obojętny na akty przemocy mające miejsce w jego otoczeniu, ponieważ „przemoc karmi się milczeniem” i jeśli nikt nie zareaguje, to przemoc pozostanie bezkarna.

Uczniowie chętnie zadawali pytania i prowadzili dyskusję o zjawiskach przemocy w swoim otoczeniu. Na koniec spotkania rozdano uczniom ulotki i informatory z instytucjami i placówkami pomocowymi dla osób doznających przemocy, opracowane i przekazane przez Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie.

Spotkanie zostało bardzo pozytywnie odebrane przez uczniów i mamy nadzieję że omawiane zagadnienia poszerzyły ich wiedzę oraz przekazane materiały okażą się pomocne i przydatne w życiu.

Maria Żyła | środa, 4 kwietnia 2012, 15:07
drukuj